​Arkitema blir byggherrerådgivare för diabetescentrum

Arkitema Architects har tillsammans med underkonsulten Brix & Kamp valts ut som byggherrerådgivare för etableringen av det kommande Steno Diabetes Center i Odense. Ett diabetescentrum som ska försäkra att alla diabetiker i Region Syddanmark upplever ett lyft i livskvalitet och livslängd.

2017 godkände Novo Nordisk Fonden en ansökan om medel för finansiering av ett diabetescentrum i Region Syddanmark. Därmed beviljades 1,4 mdr DKK för etablering och uppstart av det kommande Steno Diabetes Center Odense. Centret blir ett nav för forskning och behandling av diabetes i regionen, och ska bidra till att bromsa den negativa utvecklingen i antalet diabetes 2 patienter på nationell nivå.

Just nu är etableringen av diabetescentrum i gång i alla landets regioner och i Odense kommer centret placeras i förbindelse till Nyt OUH, det kommande supersjukhuset i Odense. Som byggherrerådgivare kommer Arkitema bistå Region Syddanmark under hela processen från uppstart till att de första patienterna kommer till centret 2022. Uppdraget omfattar byggherrerådgivning under samtliga faser med fokus på planering och styrning av tid, ekonomi och kvalitet samt hantering av bl.a. brukarmedverkan, programmering, inköpsstrategi samt projektgenomförande.

– Vi är glada och stolta över att ha valts som byggherrerådgivare i ett så spännande och viktigt projekt. Med vår rikstäckande byggherrerådgivning och specialiserade kunskap inom vårdbyggande ser vi fram emot att, i nära samarbete med Region Syddanmark, stödja visionen om att skapa en byggnad som stärker hela regionen. Ett centrum där diabetesbehandling och förebyggande sker på högsta internationella nivå, säger Anders Lomholt, affärsområdeschef Arkitema Byggherrerådgivning.

Vid Region Syddanmark ser man fram emot att få ett viktigt center till regionen, som kan vara med till att säkerställa en hög kvalitet i behandlingen.

– Det är viktigt att den enskilda diabetespatienten kan få behandling av hög kvalitet i närheten av sin bostad. Så det betyder mycket för oss att vi skapar ett center som alla som arbetar med diabetes i Region Syddanmark är involverade i och drar full nytta av, säger Poul-Erik Svendsen (S), ordförande för hälsoskyddsnämnden i Region Syddanmark i ett pressmeddelande.

Steno Diabetes Center Odense integreras i sjukhuset Nyt OUH. Områdets yta, inklusive byggnad, utearealer och infrastruktur omfattar cirka 12.000 m².

Källa: Arkitema Architects

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg