125 miljoner till forskning om hållbar samhällsbyggnad

Formas forskarråd har, inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, beslutat att finansiera 24 ansökningar om forskningsmedel med totalt 125 miljoner kronor. Syftet med forskningsprogrammet är att få fram kunskap och möjliga lösningar för ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. De forskare som får dela på pengarna arbetar på Chalmers, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Karolinska institutet, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola, Lunds universitet, RISE, SLU samt Umeå universitet.

Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen och andra nationella mål inom samhällsbyggnadsområdet. Formas leder programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Resultat från programmet ska komma samhället till nytta, befintlig kunskap ska användas och ny kunskap ska tas fram. Programmet startade 2017 och ska pågå i 10 år. Utlysningen hade två delar och finansierar forskningsprojekt och synteser.

Forskningsprojekt

De forskningsprojekt som Formas efterlyste i denna delutlysning ska fokusera på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet, och kombinera minst två vetenskapliga områden eller discipliner. Hela 104 ansökningar kom in och 17 beviljas att dela på 115 miljoner kronor fördelat på åren 2018–2020. Ursprungligen var budgeten 85 miljoner, men tack vare det stora antalet ansökningar och utrymme i budgeten valde Formas forskarråd att utöka budgeten till 115 miljoner kronor.

Forskningsprojekten får finansiering i tre år och handlar bland annat om hälsosam omgivning och tillgång till naturmiljöer, avfallsbehandling i cirkulär ekonomi, deltagardriven planering av enskilda avlopp och segregeringseffekter av marknads- och icke-marknadsbaserade mekanismer för bostadsfördelning.

Synteser

Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen? Det var utgångspunkten för delutlysningen om synteser, dvs sammanställningar som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor. 23 ansökningar kom in och 7 ansökningar beviljades inom angelägna områden som omfattar såväl hållbart energibeteende och vattenförsörjning. Projekten får dela på 9,7 miljoner kronor.

Syntesprojekten är ettåriga och ska bland annat undersöka forskning om digitala beteendeinterventioner för hållbart energibeteende, hållbar grundvattenbaserad vattenförsörjning i städer och landsbygd, förtätning och trångboddhet, biobaserade byggnadsstommar och översvämningsanalyser.

 

Källa: Formas

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus