Besök i E4 Förbifart Stockholm.

E4 Förbifart Stockholm är ett av Europas största tunnelprojekt som just nu byggs under stora delar av Stockholm.
Märsta Förenade har fått förtroendet att transportera ut största delen av det berg som måste fraktas bort. Totalt rör det sig om ca 12-15 miljoner ton berg som konsortiet under ledning av Märsta Förenade har avtal på att frakta bort innan tunneln är klar som planerat ca 2026. Vi bestämde oss för att åka ner och se hur det gick.

Besöket ägde rum i mitten av december, när vinterns första kyla började lägga sig över Stockholm.

Först möttes vi av Hans Torstensson från entreprenören som har avtalet på delen vid Sätra och Sätra hamn, Subterra.

Hans visade de ritningar som hela tiden uppdateras utifrån hur man lyckas driva tunneln framåt och alla de omkringliggande delar som krävs för att kunna bygga en så komplex tunnel som förbifarten innebär.

– Utmaningarna ligger bl.a. i att vi har mycket varierande kvalitet på berget. berättar Hans och fortsätter. – Just nu måste vi förstärka extra under sundet till Kungshatt. Här har vi ett porösare berg än vad mätningarna tidigare visat och för att säkra hela tunnelröret måste vi borra in rörförstärkningar runt kanterna.

För att denna process inte ska försena hela tunnelproduktionen så gör man därför 2 ”förbifartstunnlar/arbetstunnlar” runt området, och kan därmed fortsätta att driva tunneln framåt efter sundet.

Idag är det full produktion nere i tunneln med ett eget krossverk och speciallastbilar som transporterar bergmassorna. Detta berättar Hans samtidigt som vi kör ner i tunneln i en liten minibuss.

– Vi har även service- och tvättplatser här nere i tunneln. Vissa maskiner behöver inte komma upp alls under arbetets gång. Säger Hans Torstensson.

Märsta Förenade har idag ca 40 bilar som kör i någon del av tunnelarbetet, och då främst ”bergtrailer”-ekipage.

– Att besöka arbetet med Förbifart Stockholm innebär är häftig upplevelse som jag länge velat göra, säger näringslivschefen på Sigtuna Kommun Mathias Forsberg.

– Jag har följt projektet sedan de första skisserna för över tio år sedan och det var häftigt att vi fick gå ut i tunneln precis där bussarna i uppfarten till Skärholmen kommer rulla i framtiden, fortsätter han.

– Det var ett väldigt givande besök och jag vill tacka Märsta Förenade för ett inspirerande studiebesök

– Att esöka denna stora arbetsplats, var ett av de saker som jag önskat göra ända sedan jag blev vald till ordförande för Märsta Förenade i september 2018. säger Jan Olson. – Det är oerhört viktigt för mig att bilda mig en uppfattning om den magnitud som detta projekt innebär. Och jag kan inte säga annat än att jag imponeras av de som projekterat detta och de som du arbetar här.

Jan har tidigare besökt arbetsplatsen i Häggvik, men denna var då ännu inte någon tunneldel, utan endast ovan jord.

Vi frågar Jan om känslan att vara så långt under markytan?

– Det måste krävas en speciell typ av människor för att arbeta här nere, och jag har all respekt för deras förmåga att bortse från just det faktum att man är så långt under jord och ibland rent av under vatten. Det är inte utan att man får hålla undan tanken av hur det skulle vara att vara här om strömmen gick och allt blev svart. svarar han och vi kan se en viss mån av rysning i hans blick.

Om E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026.

 

Källa: Märsta Förenade

Relaterade artiklar

Rekordtunnel i Norge

Rekordtunnel i Norge

Järfälla plats för nya idéer inom samhällsbyggnad

Järfälla plats för nya idéer inom samhällsbyggnad

Bostadssituationen för Linköpings studenter ljusnar!

Bostadssituationen för Linköpings studenter ljusnar!

Bravida förvärvar Nilssons Elektriska AB i Kristianstad

Bravida förvärvar Nilssons Elektriska AB i Kristianstad