88863702-CF02-42C1-A299-333879991FB0

Bostadsbyggandet i Malmö är historiskt högt

Bostadsbyggandet i Malmö fortsätter att skjuta i höjden. Under 2017 påbörjades bygget av närmare 4300 bostäder och 2600 bostäder stod klara för inflyttning – historiskt rekordhöga siffror. Hög planberedskap och ett stort antal beviljade bygglov, ger goda förutsättningar för en fortsatt hög byggtakt under 2018.

Bostadsbyggandet i Malmö har ökat och slagit rekord på rekord de senaste åren.I genomsnitt har nästan 2 600 bostäder byggstartats per år i Malmö sedan 2013. Under förra året blev detaljplaner för 4 400 bostäder klara och vann laga kraft, vilket gör att Malmö nu har runt 10 000 bostäder i byggklara detaljplaner.

– Det här är resultatet av flera års kraftsamling från staden, för att göra processerna kring byggandet smidigare och skapa goda förutsättningar genom planer och bygglov. För att hålla en fortsatt hög byggtakt, där fokus ligger på kvalitet och långsiktig hållbarhet som ger bra livsmiljöer, behöver vi fortsätta utveckla våra samverkansprocesser med fastighets- och byggbranschen och fördjupa vår dialog med malmöborna, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör.

Rekordmånga bygglov för bostäder
Totalt beviljades närmare 4900 bostäder bygglov förra året, vilket är en ökning med 900 bostäder från föregående år. Till större del är det bygglov för nyproduktion, men bakom siffrorna finns även ombyggnation, specialbostäder och bostäder med tillfälliga bygglov. Alla projekten är inte påbörjade än, men utsikterna är goda för ett stort antal byggstarter under våren 2018. Redan inom de närmsta månaderna kan runt 2000 bostäder startas upp.

Många påbörjade bostadsprojekt under senare år har även medfört ett högt antal färdigställda bostäder. Under 2017 blev 2 600 bostäder klara för inflyttning, vilket innebär att bostadsbristen inte ökade förra året. Det är första gången sedan 2007 som det har färdigställts över 2 000 bostäder under ett år i Malmö.

Matchningen av bostäder behöver bli bättre
Men det finns också flera utmaningar. Bostadsbyggandet behöver fortsätta ligga på en hög nivå under de kommande åren, för att jämna ut obalansen på bostadsmarknaden och för att på sikt kunna få ner boendekostnaderna. Malmö stad behöver även öka tillgången till bostäder för hushåll med låga inkomster och minska hemlösheten.

I januari togs en handlingsplan för bostadsförsörjning i stadsbyggnadsnämnden för slutlig politisk behandling i kommunfullmäktige under våren 2018. Handlingsplanen beskriver hur staden ska ta sig an utmaningarna – ett arbete som kräver dialog och samarbete mellan många aktörer.

källa: Malmö stad

 

Relaterade artiklar

Bostadsbyggandet skjuter i höjden

Bostadsbyggandet skjuter i höjden

Bygglovsbesked för HSB brf Kaptenens 99 lägenheter i Limhamns Sjöstad

Bygglovsbesked för HSB brf Kaptenens 99 lägenheter i Limhamns Sjöstad

Skanska hyr ut 840 kvadratmeter i Sthlm New Creative Business Spaces till spelutvecklare

Skanska hyr ut 840 kvadratmeter i Sthlm New Creative Business Spaces till spelutvecklare

Sveriges dyraste adresser - uppemot miljoner

Sveriges dyraste adresser - uppemot miljoner