Bostadsbyggandet skjuter i höjden

Ett rekordstort antal bostäder klubbades igenom vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde under torsdagen. Totalt innebär det för oktober 731 nya bostäder som nu får grönt ljus.

I Malmö pågår ett intensivt byggande i alla fyra väderstreck. Med dagens besked tillförs bostadsmarknaden 458 hyresrätter och 273 bostadsrätter. Nio olika byggherrar bygger nio större flerbostadshus. Hittills under 2016 innebär det 2 885 bostäder, vilket överskrider nyproduktionen för hela 2015, med två månader kvar på året. Tillkommer gör bygglov för omvandling av lokaler till bostäder. Tillsammans med prognosen i stadsbyggnadskontorets andra tertialrapport med väl över 3 000 bostäder i bygglov under 2016 – mer än dubbelt så mycket som genomsnittsnivån det senaste decenniet.

Det är också helt nya områden som kommer igång, till exempel i de gamla industriområdena i västra delen av universitetsholmen i kvarteren Sejen och Gäddan samt i kvarteret Grytan på Norra Sorgenfri. Att dessa kvarter nu börjar omvandlas innebär att viktiga trösklar passeras i stadsbyggandet. I samma områden pågår parallellt detaljplanering för fortsatt bostadsbyggande.

Samtidigt inleds slutspurten i byggandet av den första stadsdelen i Hyllie, Hyllie Allé, i kvarteren Frigg, Hugin, Munin och Tor. I väster färdigställs kvarteret Duvbåten vid Glasbrukskajen i Limhamn.

– Malmö stad tillsammans med marknaden har lyckats skapa förutsättningar att möta en stor bostadsbrist och kraftig befolkningstillväxt. Vi behöver ligga på den här nivån under många år, men är beroende av en långsiktigt fungerande bostadsmarknad. Malmö stad står tydligt för god planberedskap, hög kapacitet i myndighetsutövningen och ett gott samarbetsklimat, och det är oersättliga verktyg, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Med gott samarbete i Malmö byggs det nu i en takt som vi inte sett på länge, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Källa: Stadsbyggnadsnämnden.

Relaterade artiklar

Bygglovsbesked för HSB brf Kaptenens 99 lägenheter i Limhamns Sjöstad

Bygglovsbesked för HSB brf Kaptenens 99 lägenheter i Limhamns Sjöstad

Skanska hyr ut 840 kvadratmeter i Sthlm New Creative Business Spaces till spelutvecklare

Skanska hyr ut 840 kvadratmeter i Sthlm New Creative Business Spaces till spelutvecklare

Sveriges dyraste adresser - uppemot miljoner

Sveriges dyraste adresser - uppemot miljoner

Ökad uthyrning av privatbostäder grogrund för verklig bostadsbubbla?

Ökad uthyrning av privatbostäder grogrund för verklig bostadsbubbla?