Byggstart av 1450 meter cykelbana längs Nobelvägen

Nobelvägen blir grönare och cykligare! Nobelvägen får en ny utformning med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen. Arbetet beräknas komma igång 1 mars 2018 och pågår fram till årets slut.

Med en cykelbana längs Nobelvägen blir gatan mer attraktiv, tillgänglig och mycket mer säker att cykla på. Nya farthinder gör det lättare för både cyklister och gående att korsa gatan.

Den nya cykelbanan går längs östra sidan från Dalaplan till Spånehusvägen, en sträcka på 1450 meter. Vid Spånehusvägen leds cyklister över Nobelvägen där den nya cykelbanan kopplas ihop med den befintliga cykelbanan på västra sidan.

– Äntligen kan vi göra en otrygg trafikmiljö säkrare och framförallt förbättra förutsättningarna för att cykla längs Nobelvägen som är ganska trafikerad. Bygget av cykelbanan går helt i linje med våra mål om hur hållbara trafikslag ska bli ännu bättre. Det är ett måste när vi blir fler och fler som ska bo och arbeta i Malmö, säger Jakob Fahlstedt på gatukontoret, projektledare för ombyggnaden.

Träd får ta plats

En variation av nya träd planteras och ger gatan en grönare och skönare karaktär. Det gör också att gatan upplevs smalare, något som kan bidra till lägre hastigheter och förbättrad trafiksäkerhet.

Ett mål har varit att få plats med så många träd som möjligt längs den nya cykelbanan. Träden placeras mellan körbanan och cykelbanan för att gående, cyklister och boende ska komma närmre grönskan.

Nobelvägen hade förr lindar i en mittrefug.

– Vi har nu valt att använda oss av andra trädarter än lind då linden inte tål gatumiljöer särskilt bra. Dessutom har vi valt att använda olika trädarter för att få lite variation i grönskan, hela 14 olika sorter. Detta ger en visuell effekt men gör också trädplanteringen mer motståndskraftig mot eventuella sjukdomar säger Caroline Larsson, landskapsarkitekt på gatukontoret.

Några av trädarterna som planteras är: glanshagtorn, guttaperkaträd, mannaask, ginkgo (eller tempelträd), korstörne, kinesträd, ungersk ek och pagodträd.

Begränsad framkomlighet under byggtiden

Under byggtiden koncentreras trafiken till de två körfälten på Nobelvägens västra sida, där trafik tillåts i båda riktningar. Buss linje 3 fortsätter att köra på Nobelvägen men några hållplatser får nya lägen. För gående hålls gatan öppen på båda sidor med gångbanor längs fasaderna.

Stoppförbud gäller på Nobelvägen under byggtiden; mellan Lönngatan och Spånehusvägen från den 27 februari och mellan Dalaplan och Lönngatan från i sommar. Det blir även begränsad parkeringsmöjlighet på sidogatorna.

Källa: Malmö stad

Relaterade artiklar

Serneke skriver avtal med Trollhättan Tomt AB

Serneke skriver avtal med Trollhättan Tomt AB

Rekrytering och utbildning i fokus för Swecon på Load up North 2017

Rekrytering och utbildning i fokus för Swecon på Load up North 2017

Vägarbetaren som gillar utmaningar

Vägarbetaren som gillar utmaningar

Wacker Neuson satsar på eldriven hjullastare

Wacker Neuson satsar på eldriven hjullastare