zoom

Byggstart för 360 studentbostäder, skola och förskola

Kämnärsrätten i norra Lund står inför en stor förvandling – nu sätter AF Bostäder och Lunds kommun spaden i marken. AF Bostäder inleder sin planerade expansion av totalt sju kvarter med studentbostäder. Först ut är kvarteren Sagoeken och Proto. Sagoeken är ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och AF Bostäder – först byggs en ny kommunal skola och förskola, därefter byggs studentbostäder ovanpå. Hela området utformas med fokus på grönska och trivsel.

Inom ett område bestående av totalt sju kvarter på Kämnärsrätten i Lund planerar AF Bostäder att på sikt fördubbla antalet studentbostäder – från 750 till 1 500 bostäder. De fyra första kvarteren beräknas stå klara 2021. Den 13 oktober 2017 inleds bygget av Sagoeken och Proto.

Sagoeken byggs gemensamt av Lunds kommun och AF Bostäder. Sagoeken består av två sammanhängande huskroppar i totalt fem våningar. I byggnadernas bottenvåningar ryms en kommunal skola för 200 barn i årskurserna F-3 samt en förskola för 100 barn. I de övre planen ryms 175 enrummare för studenter. Sagoeken har möjliggjorts genom en tredimensionell fastighetsbildning där Lunds kommun bygger skolan först, varefter AF Bostäder uppför studentbostäderna ovanpå.

– Det är en spännande utmaning att få lägga grunden till ett område där vi utgår från en ny detaljplan och delvis andra förutsättningar än när vi bygger andra skolor och förskolor, säger Jonna Myrebris, fastighetschef på Serviceförvaltningen, Lundafastigheter. Tredimensionella fastighetsbildningar blir en allt vanligare lösning i städer som växer och för oss är det viktigt att vara en del av samhällsutvecklingen.

– Sagoekens studentbostäder är helt prefabricerade hos Lindbäcks i Piteå. När skolan står klar kan vi montera bostäderna nyckelfärdiga på plats, säger Magnus Cederberg på AF Bostäder. Tack vare den här byggtekniken kan vi granska varje lägenhet innan den levereras. Och trots att bostäderna ska resa från Piteå till Lund blir det mycket färre transporter totalt sett.

Proto består av tre huskroppar som byggs av AF Bostäder och NCC. Här ryms 185 lägenheter för upp till 307 studenter. På båda fastigheterna (och i hela området) har AF Bostäder tidigare haft äldre studentbostäder, så kallade fyrklöverhus.

– Fyrklöverhusen var för länge sedan en sinnrik lösning på studentbostadsbristen, säger Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Dessvärre var de inte konstruerade för långsiktig förvaltning och energianvändningen var mer än dubbelt så hög som i våra nybyggda hus. Nu har vi rivit området för att bygga upp det igen. De nya bostäderna blir dubbelt så många, de blir helt anpassade för moderna studenters behov och effektiva att förvalta. Dessutom halveras energianvändningen.

Kämnärsvägen som löper norr om de nya kvarteren blir en central del av det nya området.

– Kämnärsvägen har tidigare bara varit en långsträckt angöringsgata med parkerade bilar. Nu ska den förvandlas till nya Kämnärsrättens pulsåder – en grönskande plats som knyter ihop hela området och fungerar som ett stort, levande vardagsrum, säger Magnus Cederberg på AF Bostäder.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med och utveckla Kämnärsrätten i norra Lund, säger Kristian Jansson, affärschef på NCC. Att NCC nu ska bygga både skola, förskola och studentbostäder gör det extra spännande. Studentbostäderna som NCC och AF Bostäder projekterat tillsammans är funktionella, energismarta och ett efterlängtat tillskott på studentbostadsmarknaden i Lund.

Fakta Sagoeken, skola och förskola
Byggherre:                                     Lunds Kommun
Skola:                                             200 barn i årskurs F–3
Förskola:                                        100 barn
Bruttoarea:                                     ca 4 000m2
Byggstart:                                      oktober 2017
Inflyttning:                                      augusti 2019
Entreprenör:                                  NCC
Arkitekt:                                         Zoom Arkitekter AB

Fakta Sagoeken studentbostäder
Byggherre:                                    AF Bostäder
Bostadsarea (BOA):                     3 900 m2
Antal lägenheter:                          175
Antal boende:                               175
Lägenhetstyper:                           175 ettor
Byggstart:                                     montage september/oktober 2018
Inflyttning:                                     våren 2019
Totalentreprenör:                          Lindbäcks Bygg

Fakta Proto studentbostäder
Byggherre:                                    AF Bostäder
Bostadsarea (BOA):                     6 850 m2
Antal lägenheter:                          185
Antal boende:                               307
Lägenhetstyper:                           1–3-rumslägenheter
Byggstart:                                     oktober 2017
Inflyttning:                                     våren 2019
Totalentreprenör:                          NCC

Källa: AF Bostäder

Relaterade artiklar

OKQ8 bygger toppmodern servicestation i Nykvarn

OKQ8 bygger toppmodern servicestation i Nykvarn

Rekord stort intresse för nya hyreshus!

Rekord stort intresse för nya hyreshus!

Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut, 400 nya studentbostäder

Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut, 400 nya studentbostäder

Nya stöd att söka för att öka byggandet

Nya stöd att söka för att öka byggandet