Detaljplanen för 400 nya studentbostäder i Stockholm blir verklighet

Äntligen går en lång process i mål och möjliggör en förtätning av studentbostadsområdet Jerum, Väbeln 3, som ger cirka 400 studentbostäder i en attraktiv studentmiljö, nära natur och skola. Detaljplanen tog sin början redan 2010 och har nu vunnit laga kraft.

Turerna har varit många och långa kring förtätningen på Gärdet. Detaljplanen har fått genomgå såväl upphävda beslut som nya överklaganden. Men i december 2018 vann detaljplanen laga kraft i Mark- och miljööverdomstolen och nästa steg i processen kan ta fart.

– Såklart hade vi välkomnat en snabbare process, men vi är glada att vi nu står inför att vi kan bygga cirka 400 nya studentbostäder. Det kommer verkligen väl till pass och kommer att gynna såväl Stockholms studentliv som området kring Gärdet, säger Ingrid Gyllfors, vd Stockholms studentbostäder.

Tillskottet är ett välkommet besked eftersom att det fortfarande är en stor brist på studentbostäder i Stockholm. Stockholms studentbostäder har i anslutning fastigheten Jerum med 445 studentbostäder och inte långt ifrån ligger tre andra fastigheter med studentbostäder. Det är genom att förtäta på egen mark som denna expansion av studentbostäder är möjlig. Det är dels ett hållbart sätt att bygga på och dels en möjliggörare för nyproduktion av hyresbostäder i campusnära områden.

– Nu börjar nästa steg att gestalta och förverkliga planerna med dessa 400 studentbostäder, så att studenterna kan flytta in, säger Mattias Carrass Teknik- och projektchef Stockholms studentbostäder.

Ett arbete som beräknas påbörjas så snart som möjligt.

Med detta tar Stockholms studentbostäder ytterligare ett kliv i att tillskapa 2000 nya studentbostäder i campusnära områden, vilket är för verksamhetens mål för de närmsta åren.

 

Källa: Ssab

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus