Dreem ritar bostäder och kontor i centrala Kungsängen

Uppsala kommun har börjat detaljplaneläggningen av marken där Willys i Kungsängen ligger idag samt tomten mitt emot, på andra sidan Kungsgatan. Både bostadshus, förskola och lokaler för handel och kontor ska byggas när området rustas upp för att bindas ihop med den södra delen av Uppsalas stadskärna.

Fastighetsägaren planerar att sammantaget bygga 488 lägenheter och 30 000 kvadratmeter lokalyta för kontor, butiker och förskola, på båda sidorna av Kungsgatan. Om processen löper på enligt plan, kan den nya detaljplanen antas i slutet av 2019, därefter blir byggstart aktuellt.

Enligt Uppsala Kommun (läs mer här) har man som mål att nya kvarter i innerstaden ska bidra till att Uppsalas stadskärna blir större och att fler människor kan bo och verka där, samt att nya parker och gröna oaser kan skapas i staden.

– Vi vill att Kungsängen ska få förutsättningar att växa och bli en tydligare del av stadskärnan. Många Uppsalabor kommer kunna och bo och arbeta här. Med närheten till kommunikationer är det här också en attraktiv plats att bo på för den som pendlar, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Dreem Arkitekter ser fram mot att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en levande stadsdel och en förlängning av det urbana Uppsala.

 

Källa: Dreem Arkitekter

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg