Ensamhet är en drivkraft bakom svenskarnas hemmafixande

Inspiration, stolthet och kreativitet är de värdeord som höstens hemmafixare i första hand kopplar samman med sina projekt. Det visar Bauhaus Byggbarometer för hösten och vintern 2017 utförd av YouGov. Men undersökningen visar även en hel del oväntade resultat. Exempelvis renoverar en del av svenska hemmafixare för att råda bot på ensamhet.

Bauhaus byggbarometer genomförs en gång per halvår i samarbete med YouGov och tar tempen på de svenska hemmafixarnas tankar och tycken kring sina renoveringsprojekt. Så här års är det populärt att komma igång med att göra det fint hemma och ungefär en tredjedel av den tillfrågade målgruppen har planer på att renovera nu under hösten.

En stor del av hemmafixarna gör det för att det helt enkelt är dags – boendet behöver underhållas. Men många renoverar också för förändringens skull, för att det är roligt och att man vill sätta sin egen prägel.

– Vad som däremot sticker ut och förvånar oss är att det finns en liten klick som renoverar av helt andra anledningar. Ett par procent av de tillfrågade renoverar för att andra inte tycker att de har det fint hemma och ett par hemmafixare startar projekt hemma för att de känner sig ensamma, säger Johan Saxne, marknadschef på Bauhaus Sverige.

Undersökningens resultat i korthet

29 % behöver renovera för att det är dags att göra underhåll på boendet, 17 % renoverar för att de vill ha förändring hemma medan 2 % renoverar för att andra inte tycker de har fint hemma.
Kreativitet (30 %) och inspiration (26 %) är de vanligaste känslorna som förknippas med hemmafixprojektet, men 1 % renoverar för att de känner sig ensamma. 3 % blir dessutom upphetsade av att renovera.
De flesta, 53 %, kommer i första hand visa sitt renoveringsprojekt för familjen, men 1 % kommer visa upp det för någon man vill göra avundsjuk.
Den starkaste känslan som kopplas till renoveringsprojekten är kreativitet. Hemmafixare ser renoveringen som ett kreativt utlopp och många känner även stolthet och en känsla av självförverkligande kring att ha gjort det själva. Ett par procent tar det dessutom steget längre och blir rent ut sagt upphetsade av tanken på sitt renoveringsprojekt.

– Undersökningen visar också att en stor del av de hemmafixare som besöker byggvaruhus gör det både för att få inspiration, tips om lösningar och expertråd. Det är intressant att alla har sina egna, vilt skilda syften att renovera. Men överlag känns det väldigt roligt att många är så engagerade i sina renoveringsprojekt, säger Johan Saxne, marknadschef på Bauhaus Sverige.
Byggbarometern Hösten 2017 genomförs av Bauhaus i samarbete med YouGov.Undersökningen genomfördes under perioden 13–16 oktober via YouGov Sveriges Internetpanel bland män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. En inbjudan till undersökningen skickades ut via e-mail till personer som passade in på kriterierna för studien. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Källa: Bauhaus

Relaterade artiklar

Unik metod för sprängningarna vid Södersjukhuset

Unik metod för sprängningarna vid Södersjukhuset

Woody Bygghandel officiell partner till Gothia Cup

Woody Bygghandel officiell partner till Gothia Cup

Ny VD för Byggmaterialindustrierna

Ny VD för Byggmaterialindustrierna

Svenskt Tenn visar närproducerad design i utställning i höst

Svenskt Tenn visar närproducerad design i utställning i höst