Erlandsson Bygg ingår ramavtal med Trelleborgshem i Strategisk partnering

Trelleborgshem har valt att upphandla nybyggnads- om- och tillbyggnadsarbeten upp till 52 Mkr i strategisk partnering. Syftet är att genom arbetsformen strategisk partnering utveckla båda parter och ta del av erfarenheter mellan projekten.

  • Vår övertygelse är att högre kvalitet och bättre kostnadsbild kan uppnås genom ett nära samarbete mellan samtliga parter i denna typ av byggprojekt och vi behöver därför knyta till oss en duktig entreprenör i tidigt skede för att uppnå bästa tänkbara beslutsunderlag och slutresultat, säger Håkan Drakarve på Trelleborgshem. Erlandsson Bygg har genom sitt anbud visat att de har förstått partnering och hur vi gemensamt kan driva projektet för att uppnå det bästa slutresultatet.

Projekten ska drivas i nära samarbetet mellan Erlandsson och Trelleborgshem men också i nära samarbete med underentreprenörer, projektörer och förvaltare. Avsikten är att tillvarata alla aktörers och övriga intressenters kompetens för att uppfylla de gemensamma målen med avseende på funktion, kvalitet, estetik, teknik, drift och ekonomi.

  • VI är glada över att få utveckla projekten tillsammans med Trelleborgshem och andra inblandande i en strategisk partnering där vi får bidra med vår kompetens i tidigt skede och kunna dra lärdomar mellan de olika projekten för att hela tiden utveckla det bästa slutresultatet, säger Andreas Malmberg Affärsområdeschef på Erlandsson Bygg. Partnering är ett roligare sätt att arbeta på för hela vår personal där alla får vara med och bidra. Vi är extra glada för att Trelleborgshem öppnat för att alla inblandade ska involveras i tidigt skede, även förvaltningen, som har så mycket att bidra med när vi utvecklar projekten tillsammans mot ett optimalt slutresultat.

Källa: Erlandssons

Relaterade artiklar

Niklas Sörensen är ny VD för Ramböll Sverige

Niklas Sörensen är ny VD för Ramböll Sverige

Mall of Scandinavia öppnar första året med ett rekord

Mall of Scandinavia öppnar första året med ett rekord

Skyltmax.se – gör det enkelt att designa skyltar!

Skyltmax.se – gör det enkelt att designa skyltar!

Förändringar i Skanskas Senior Executive Team och ny Business Unit President för Skanska Sverige

Förändringar i Skanskas Senior Executive Team och ny Business Unit President för Skanska Sverige