Illusion och Allusion årets titel på Avesta Art

När Avesta Art slår upp sina portar i maj för den 17:e utställningen av samtida konst, så är det vare sig någon synvilla, något bländverk eller en inbillad föreställning, även om mycket kan tyckas så utifrån skuggbilder, vävd fiberoptik och monsterkön. Men så är också årets titel Illusioner/ Allusioner.

För många för begreppet illusion tankarna till trollkonstnärer och illusionister. Även om de 13 deltagande konstnärerna inte har för avsikt att vare sig lura eller bedra mer än öga och sinne, så utgör deras konst annorlunda sätt att se på sin omgivning och verklighet. Och betraktaren måste förhålla sig till om det kan vara sant eller falskt.

– I utställningen berörs och gestaltas begreppen och dess mångbottnade innebörder via olika perspektiv, uttryck och tekniker. Existentiella frågor om varande, varseblivning, föreställningar samt vårt sätt att blicka på och konstruera världen appliceras på exempelvis maktordning, vetenskap, historia, myt och verklighet. Begreppen lyfts fram, granskas och varvas med ifrågasättandet av vad som är verkligt och vad som är skenbart, säger kurator Caroline Gustafsson.

Bland de 13 konstnärer som just nu är i färd med att skapa eller förbereda sina installationer i Verket i Avesta, återfinns Åsa Jungnelius lektor på Konstfack och konstnärlig ledare för Residence-In-Nature. Hon bidrar i år med sina verk ”Akta annars kommer jag och tar dig” – ett monumentalt gestaltat kvinnokön, samt installationen. ”Brunnen – En studie i relationen mellan hålet och pålen”. Den senare är ett resultat av att Åsa följt en överbliven brunn från ett jordbrukarsamhälle in i ett industrisamhälle. För henne utgör naturen det cirkulära system vi alla ingår i, där förruttnelseprocessen möjliggör återväxt.

– Jag tycker det ska bli roligt att få delta i Avesta Art. Det är ju en ort i förändring men med rötter i gamla brukstraditioner. Jag själv har levt många år i en före detta bruksort i och med att jag tidigare jobbat en hel del för Kosta Boda och varit deras huskonstnär som på så vis kunnat skapa arbete och produktion med mening och innehåll.

En annan av konstnärerna i årets Avesta Art är Torsten Jurell som ofta jobbar skulpturalt och gärna med influenser från Kina där han jobbat i 12 år. Där har han också har sin egen ateljé.

– Jag jobbar med multimedia, och här tar jag bilden av mina skulpturer ett steg vidare. Med ljus skapas skuggor av figurerna i färdiga konstverk jag har. Genom att utnyttja platsen blir skuggeffekten en viktig beståndsdel för hela bilden. Skulpturen är den ena sidan. Skuggan blir något helt annat., berättar Torsten Jurell.

Medverkande konstnärer: Christian Andersson, Natalia Batista, Malin Bobeck Tadaa, Tommaso Bonaventura, Karin Ehrnberger, Ann Eringstam, Helga Härenstam, Åsa Jungnelius, Torsten Jurell, Tove Kjellmark, Haruko Maeda, Markus Kåhre, OLEK.

Den polska konstnärinnan OLEK som 2016 utöver sin installation i Avesta Art virkade in ”Gula villan” i centrala Avesta i rosa garn, återkommer denna gång med korta filmer om Lama och Sara som var några av de kvinnor som hjälpte OLEK att virka. Deras berättelser om flykten från Syrien fångade OLEK som gjort en film som ger begreppet flyktingströmmen ett ansikte och en identitet. Filmen kommer att projiceras på skärmar i anslutning till den virkade stuga som legat till grund för OLEKS konstverksvideo In the Blink of an eye.

Källa: Avesta kommun

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg