Järfälla avtalar om tidig markanvisning med ankarbyggbolag i Barkarbystaden

Järfälla skriver avtal om tidig markanvisning med fem ankarbyggbolag – Einar Mattson, ByggVesta, Järntorget, Wallenstam och Åke Sundvall – för att säkerställa genomförandet av detaljplanerna för Barkarbystaden III och IV.

Einar Mattson, ByggVesta och Järntorget blir ankarbyggbolag för Barkarbystaden III och Wallenstam och Åke Sundvall för Barkarbystaden IV i Järfälla. Avtalen innebär att byggbolagen under två år får option att förhandla med kommunen om markanvisning för bostadsbebyggelse inom detaljplaneområdena. Samtidigt ska de bistå Järfällas projektgrupp för detaljplanearbetet med kunskap ur byggbolagens perspektiv för att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande.

– I Järfälla har vi Sveriges största område för stadsutveckling just nu. Detaljplanerna för Barkarbystaden III och IV omfattar runt 6 000 bostäder, en F-9 skola, Barkarbystadens framtida tunnelbanestation, arbetsplatser och lokaler för handel och offentlig service. Tillsammans med ankarbyggbolagen ska vi planera och säkerställa detaljplanerna. De får option på en tomt vardera och vi får kompetens inom områden som till exempel byggteknik och dagvattenhantering. Tillsammans ska vi bygga Barkarbystaden snabbt, bra och hållbart, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Parternas intention är att respektive markanvisning ska omfatta byggrätter motsvarande minst 100 lägenheter. Placeringen av byggrätterna sker i kommande markanvisningsavtal.

Beslutet om tidig markanvisning med ankarbyggbolag togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 30 januari.

Så har ankarbyggbolagen utsetts

Ankarbyggbolagen har utsetts genom en tävling hösten 2016. Tolv byggbolag lämnade in anbud och utvärderingen skedde genom poängsättning, där bolagens projektorganisation, erfarenhet av byggande i stadsmiljöer och tidigare erfarenheter i rollen som ankarbyggbolag viktades högre än övriga kriterier. Utväderingen visade på en förhållandevis jämn och hög kvalitet hos byggbolagen.

Om Barkarbystaden

Järfälla kommun har i avtal om utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för Barkarbystaden IV.

 

Källa: Järfälla Kommun

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus