MKB bygger 187 nya lägenheter i Västra hamnen, Malmö.

MKB Fastighets AB fortsätter att producera nya bostäder på rekordnivå, inte sedan 1970-talets början har fler hyresrätter producerats. 2016 färdigställdes 544 bostäder, vilket är 39 fler är under 2015. Avsikten är att öka nyproduktionstakten till totalt 2 250 bostäder 2017-2019.

– Det är stimulerande att verka i en stad där bostadsbyggande är prioriterat och vi gläds åt att under 2016 ha nått vårt mål på 500 nya bostäder med råge. Kommande treårsperiod står vi inför en utmaning med målet att nå en 50 procentig ökning från en redan hög byggtakt. Det kommer krävas gemensamma krafter från alla inblandade för att nå dit. Hur många nya bostäder som åstadkoms den kommande treårsperioden avgörs i huvudsak redan i år, säger Terje Johansson VD på MKB Fastighets AB.

Projektet ”Lokal till hem” där lokaler omvandlas till lägenheter har även i år bidragit med stort antal lägenheter närmare bestämt 92, vilket har varit en viktig del i att nå målet.

– Som MKB:s ordförande är jag mycket glad över att vi för andra året i rad når vårt nyproduktionsmål. Samtidigt ligger det stora utmaningar framför oss. Vi som bostadsföretag måste tillsammans med berörda myndigheter våga fatta de beslut som krävs, inte minst när det gäller förtätningar. Från MKB:s sida är vi inställda på att göra allt som krävs för att nå våra mål, säger Lars-Erik Lövdén.

 

käll: MKB

Relaterade artiklar

Bostadsbyggandet skjuter i höjden

Bostadsbyggandet skjuter i höjden

Bygglovsbesked för HSB brf Kaptenens 99 lägenheter i Limhamns Sjöstad

Bygglovsbesked för HSB brf Kaptenens 99 lägenheter i Limhamns Sjöstad

Skanska hyr ut 840 kvadratmeter i Sthlm New Creative Business Spaces till spelutvecklare

Skanska hyr ut 840 kvadratmeter i Sthlm New Creative Business Spaces till spelutvecklare

Sveriges dyraste adresser - uppemot miljoner

Sveriges dyraste adresser - uppemot miljoner