KONE tecknar ramavtal med Coop

KONE, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, har tecknat ett ramavtal med Coop. Ramavtalet gäller service och underhåll av bland annat portar, dörrar, lyftbord, hissar och rulltrappor i Coops butiker och stormarknader.

Ramavtalet som tecknats mellan KONE AB och Coop Sverige AB träder i kraft 2017-02-01 och gäller initialt till och med augusti 2019. Avtalet gäller Coops butiker och stormarknaders (CBS) butiker i östra och södra Sverige. Fristående detaljhandelsdrivande föreningar (DDF) inom Coopkoncernen har också möjlighet att avropa från det nya ramavtalet. I enlighet med avtalet kommer KONE arbeta nära tillsammans med Coop och även bidra med att regelbundet ta fram budgeterings- och planeringsunderlag för eventuella framtida utbyten vid behov.

De service- och underhållslösningar som ingår i ramavtalet är anpassade utifrån respektive fastighets behov. I avtalet ingår även tjänsten KONE Care Online, en webbaserad plattform, som bland annat gör det möjligt att i realtid övervaka utrustningens prestanda och få information om utförda och planerade serviceåtgärder.

– För oss på Coop var det viktigt med en samarbetspartner som kunde erbjuda en helhetslösning, säger Mikael Lindberg på Coop. KONE har rikstäckande verksamhet och erbjuder service- och underhållslösningar för alla de utrustningar vi önskade att få hjälp med. Valet av partner föll på KONE och vi är mycket glada över att ha tecknat detta nya ramavtal. Gemensam felanmälan samt ordning och reda på att service och eventuella besiktningsanmärkningar är utförda och åtgärdade är viktigt för oss. Detta underlättas betydligt med en och samma samarbetspartner. I våra butiker är det viktigt att minimera antalet driftsstopp och KONE erbjuder både felanmälan och jour dygnet runt. Med systematiskt och förebyggande underhåll är målet att förhindra problem innan de uppstår och minska både drifts- och energikostnader.

– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att bli en långsiktig partner till Coop, säger Jaakko Kaivonen, VD för KONE Skandinavien. Vår vision är att leverera den bästa upplevelsen av People Flow under fastighetens hela livscykel. Det känns som en perfekt matchning att nu få hjälpa Coop att säkra ett smidigt flöde i och mellan utrustningar i deras stormarknader och butiker samt förbättra upplevelsen för användarna.

 

Källa: KONE

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus