Ledande arkitektfirma storsatsar: ”Trä är överlägset”

Arkitema, Danmarks största arkitektbyrå med stor verksamhet även i Sverige och Norge, gör en målmedveten satsning på träbyggnation.
På Trä & Teknik berättar projektledaren Daniela Grotenfelt varför:
– Det handlar om att minska klimatpåverkan. Då kan inget annat byggmaterial jämföras med trä, säger hon.

Daniela Grotenfelt, som är hållbarhetsexpert på Arkitema, konstaterar att just hållbarhetsaspekten blivit allt viktigare i byggbranschen.
– Det har hänt något de senaste två, tre åren, säger hon.
– Vi har fått ett ökat fokus på materialen. Och i det perspektivet är trä väldigt konkurrenskraftigt. Sett till CO2-avtryck finns egentligen inget stommaterial som kan jämföras med trä.

Att betong och stål ändå är starkt dominerande byggmaterial ser hon en logisk förklaring till:
– I och med att träbyggandet länge legat på så låg nivå i Norden finns en osäkerhet och okunskap. Alltför få arkitekter har erfarenhet av att bygga i trä.
Det vill Arkitema råda bot på med ett helt nytt kompetensområde, Arkitema Timber.
– Satsningen grundar sig i att vi förra året vann fem olika projekt, flervåningshus med träkonstruktioner, runt om i Norden, berättar Daniela.
Nu vill man utveckla fler byggprojekt i trä, öka den interna kompetensen och samtidigt dela kunskaper med kollegor och kunder.
– Arkitema Timber är framförallt en satsning på kompetensutbyte. Därför har vi också knutit ett nära samarbete med Svenskt Trä om ett utbildningsprogram som genomförs hösten 2018.

På Arkitektdagen 29 augusti under Trä & Teknik berättar Daniela och affärsområdeschefen Kristina Peters mer från Bygga i trä-scenen.
– Arkitektdagen känns som ett spännande initiativ. Dels får vi chansen att vända oss till arkitektkollegor, dels får vi träffa många andra som på olika sätt arbetar med trä, säger hon.
– Det skapar förståelse för hela värdekedjan och kan leda till nya samarbeten. Inte minst med kunniga konsulter och ambitiösa beställare som vill bygga i trä.

I seminariet på Trä & Teknik tar Arkitema upp fördelar och nackdelar med olika byggsystem och vad man satsat på i de projekt man har igång. Man ger också en inblick i skillnaden mellan de nordiska länderna.
– Norge ligger i framkanten då det gäller kunnande, menar Daniela.
– Det beror på att man där har en lång tradition av träbyggande och haft inte haft samma nedgång som i övriga nordiska länder.
Sverige och Finland ligger på ungefär samma nivå, menar hon:
– Kunskaperna är liknande och båda länderna har en fördel av att ha gott om råvara och nya fabriker för korslimmat trä, m m. Danmark är än så länge lite på efterkälken, men intresset för att bygga i trä är starkt växande.

 

Källa: Svenska mässan

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg