Markanvisningsvinst för ett attraktivare Salem centrum

Liljewall arkitekter, Bovieran AB och Balder AB är ett av fyra vinnande team i den markanvisningstävling som Salems kommun utlyste för att utveckla Salem centrum.

Våren 2016 utlyste kommunen tävlingen med uppdraget att ta fram förslag för hur centrala Salem kan utvecklas och tillskapas fler bostäder. Liljewall arbetade på uppdrag av Bovieran AB och Balder AB – ett samarbete som resulterade i ett förslag vilket förstärker centrum med bland annat bostäder, förskola, handel och ett nytt kulturhus. Mellan kvarteren skapas nya naturliga platser för gemenskap, samvaro och upplevelser.

Kvarteren, i klassiskt formspråk, är uppbrutna i färg och form men moderna i utförande, fönstersättning och detaljering. Fasadmaterial är tegel och puts i det ena kvarteret, medan kulturhusets går i trä. För att lyfta fram Salems kvaliteter innehåller förslaget även ett grönt aktivitetsstråk som kopplar samman bostadskvarteren och möjliggör nya aktivitets- och mötespunkter för Salemborna.

Kommunen meddelade i december 2016 att teamet var en av fyra vinnande team som fått förtroendet att arbeta vidare med Salem centrum.

”Vi är väldigt glada för att blivit utsedda att medverka till Salems utveckling och ser fram emot fortsatt samhällsutvecklings process med kompetenta kollegor i branschen,” säger Sören Runsteen, VD på Bovieran.

Källa: liljewall

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg