NCC bygger förskolor i Halmstad

NCC inleder ett strategiskt partneringsamarbete med Halmstads kommun om att bygga förskolor i kommunen. I ett första skede innebär avtalet projektering och byggnation av två förskolor. Ordervärdet uppgår till cirka 100 MSEK. 

Halmstads kommun har ett stort behov av förskoleplatser och har idag många förskolor som hyrs med tillfälliga bygglov. Avtalet mellan NCC och Halmstads kommun innehåller förutom dessa två förskolor en option på ytterligare två till fyra förskolor, som kommunen har för avsikt att bygga inom en fyraårsperiod. Totalt innebär det cirka 40 nya förskoleavdelningar om samarbetet faller ut till 100 procent.

– Det strategiska partneringsamarbetet med NCC gör att Halmstad kommun kan satsa på en långsiktig, effektiv och hållbar ekonomisk lösning för nybyggnad av förskolor, säger Martin Zetterman, projektledare på Halmstads kommuns fastighetskontor.

Aleskogens förskola byggs bredvid Kattegattsskolan, nära havet i en känslig naturmiljö, medan Ekorrens förskola byggs vid Nymansgatan. Förskolorna kommer att innehålla vardera åtta avdelningar med 150 förskoleplatser samt tillagningskök och personalutrymmen. Ungefärlig bruttoarea per förskola är 2000 kvadratmeter.

– På NCC har vi lång och gedigen erfarenhet av att bygga innovativa och hållbara förskolor. Ambitionen är att skapa bra inne- och utemiljöer för barn och personal genom att arbeta tätt tillsammans med Halmstads kommun och strategiskt valda konsulter och underentreprenörer, säger David Fritzson-Bratt, affärschef på NCC.

Projektering av förskolorna påbörjas omgående. Byggstart blir i september och båda förskolorna beräknas vara färdiga hösten 2018.

Affären orderregistreras i första kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Building.

 

Källa: NCC

Relaterade artiklar

NCC byggstartar skolor i växande Nacka

NCC byggstartar skolor i växande Nacka

Arcona bygger ny passivhusskola i Knivsta

Arcona bygger ny passivhusskola i Knivsta

NCC bygger ny skola i Flen

NCC bygger ny skola i Flen

Serneke och Pareto säljer Campus Eskilstuna till Hemsö

Serneke och Pareto säljer Campus Eskilstuna till Hemsö