NCC byggstartar skolor i växande Nacka

NCC och Nacka kommun inledde ett strategiskt partneringsamarbete i juli 2015 som omfattar att utveckla skolor, förskolor och idrottshallar i kommunen. Nu startar NCC byggnationen av en grundskola och en förskola. Ordervärdet uppgår sammanlagt till 220 MSEK. 

– Samarbetsformen med NCC gör att Nacka kommun kan satsa på en långsiktig, effektiv och hållbar ekonomisk lösning för vår expansiva kommun, säger Taina Sunnarborg, fastighetsutvecklingschef på Nacka Kommun.

Nacka kommun behöver bygga om befintliga skolor, förskolor och idrottshallar samt även investera i nya lokaler för undervisning, omsorg och sport. I samverkan med NCC har förberedande arbeten påbörjats. Nu är det dags för produktionsstart för en grundskola och en förskola.

Nya Myrsjöskolan ger plats för 575 elever i årskurs F-6. Skolan byggs i två våningar och får sex avdelningar med fyra lärosalar och grupprum i varje del. Byggnaden rymmer även matsal och mottagningskök samt salar för slöjd, bild och musik. Nuvarande Myrsköskolan rivs när den nya står klar, därefter görs skolgården i ordning där den äldre skolan står idag.

Utskogens förskola byggs i två plan, där en del av övre planet blir en terrass med lekyta och utsikt över Skurusundet. Halva terrassen får ett glastak så att den kan användas i alla väder. Den nya förskolan har plats för 160 barn och rymmer även ett tillagningskök. Förskolan får en hög miljöprofil och ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld med låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och bra materialval.

– På NCC har vi lång och gedigen erfarenhet av att bygga innovativa och hållbara skolbyggnader. Ambitionen är att skapa bra miljöer för barn och personal genom att arbeta tätt tillsammans med Nacka kommun och strategiskt valda konsulter och underentreprenörer, säger Ulrika Nyström, affärschef på NCC.

Förberedande markarbeten har påbörjats i båda projekten. Utskogens förskola färdigställs under hösten 2017 och Myrsjöskolan är klar till årsskiftet 2018/2019.

Affären orderregistrerades i tredje kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building och NCC Infrastructure.

 

Källa: NCC

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus