Nya stöd att söka för att öka byggandet

Flera investeringsstöd har införts för att öka byggandet i landet. Under 2017 går det att söka tre nya statliga bostadsstöd hos Länsstyrelsen Skåne.

– Det är mycket glädjande att regeringen gör de här stora satsningarna på byggande. Ett ökat bostadsbyggande är avgörande för Skånes framtid, säger Kajsa Palo, chef för enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen Skåne.

Stöden kan i första hand sökas av bostadsföretag, kommuner, kommunala och privata bostadsbolag samt byggnadsentreprenörer. Men även stiftelser, ekonomiska föreningar eller andra som uppfyller kraven kan beviljas stöd. Syftet med stöden är att stimulera bostadsbyggandet samt renovering och energieffektivisering i vissa områden.

Hyresbostäder och studentbostäder

Stödet är främst avsett för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt.

Redan påbörjade projekt kan söka stöd senast 28 februari 2017 (gäller för bostäder som påbörjades senast 25 mars 2015). För dem som inte har börjat bygga finns ett långsiktigt stöd för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit 2,7 miljarder kronor i stöd och 3,2 miljarder årligen 2018-2020.

Stödnivåerna varierar i olika delar av landet. De flesta skånska kommuner ingår i vad som kallas Malmöregionen med ett stöd på 5 300 kr/m². Fullt stöd lämnas till lägenheter upp till 35 m², medan stödet halveras för lägenhetsytor 36-70 m².

Äldrebostäder

Stödet syftar till att öka antalet bostäder för äldre och öka möjligheterna till gemenskap och trygghet för äldre. Här kan man ansöka om projekt som inleddes senast 1 januari 2016.

I budgetpropositionen för 2017 föreslog regeringen 300 miljoner kronor för 2017 och 400 miljoner årligen under 2018-2020. Stödet infördes 2016, då 150 miljoner kronor avsattes.

Renovering och energieffektivisering i vissa områden

Fastighetsägare kan söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna.

Regeringen avsatte 800 miljoner kronor under 2016 för stödet. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit en miljard kronor årligen för 2017–2020.

 

Källa: Länsstyrelsen Skåne.

Relaterade artiklar

Niklas Sörensen är ny VD för Ramböll Sverige

Niklas Sörensen är ny VD för Ramböll Sverige

Mall of Scandinavia öppnar första året med ett rekord

Mall of Scandinavia öppnar första året med ett rekord

Skyltmax.se – gör det enkelt att designa skyltar!

Skyltmax.se – gör det enkelt att designa skyltar!

Förändringar i Skanskas Senior Executive Team och ny Business Unit President för Skanska Sverige

Förändringar i Skanskas Senior Executive Team och ny Business Unit President för Skanska Sverige