Ombyggnaden av Kungsgatan fortsätter med etapp 2 tack vare medfinansiering från fastighetsägarna

Eskilstuna utvecklas och arbetet för en mer attraktiv och trygg innerstad fortsätter. Upprustningen av gågatan är en viktig pusselbit. Den första etappen av Kungsgatan, mellan Kyrkogatan och Fristadstorget, färdigställs till sommaren 2017. Nu har kommunen träffat ytterligare överenskommelser med fastighetsägarna längs nästa etapp av Kungsgatan. Därmed ges klartecken att fortsätta den påbörjade ombyggnaden med etapp två fram till Drottninggatan.

– Det känns väldigt roligt att ombyggnaden av Kungsgatan kan fortsätta som vi önskat och att vi kan göra detta tillsammans med fastighetsägarna är en enorm styrka för Eskilstuna, säger Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.

Ombyggnaden av Kungsgatan beräknas kosta 46 mkr för totalt tre etapper, från Kyrkogatan till Tullgatan och hittills har fastighetsägare bidragit med 10,5 mkr av den totala summan. Det är en unik överenskommelse mellan kommun och näringsliv som bygger på god samverkan och en gemensam vilja att satsa på innerstaden.

– Eskilstunas engagemang för att ta hand om sin innerstad är föredömligt. Vi gläds och ser fram emot att också ”vår” del av Kungsgatan blir en ännu trevligare promenad, säger Wilner Andersson, VD Agora.

Beräknad byggstart för Kungsgatan etapp två är under våren och byggtiden är ca 1,5 år, dvs klart hösten 2018.

 

Källa: Eskilstuna komun

Relaterade artiklar

OKQ8 bygger toppmodern servicestation i Nykvarn

OKQ8 bygger toppmodern servicestation i Nykvarn

Rekord stort intresse för nya hyreshus!

Rekord stort intresse för nya hyreshus!

Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut, 400 nya studentbostäder

Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut, 400 nya studentbostäder

Nya stöd att söka för att öka byggandet

Nya stöd att söka för att öka byggandet