Ramböll Sverige gör sitt bästa halvårsresultat någonsin och Ramböllkoncernen gör åter en stark start på året

Ramböll HQ. Foto: Morten Larsen

Den internationella teknikkonsulten Ramböll levererar ett solitt halvårsresultat med ett betydligt förbättrat resultat jämfört med samma period 2015. På den svenska marknaden går Ramböll fortsatt starkt efter sitt all time high-resultat under 2015 och gör sitt bästa halvårsresultat någonsin.

Ramböll Sverige har gjort sitt bästa halvårsresultat hittills med en ökad omsättning till 748 miljoner svenska kronor, en ökning med 10 procent jämfört med samma period förra året. Ramböllkoncernen uppnådde en omsättning på 5,4 miljarder danska kronor (DKK) under årets första sex månader vilket är mer än samma period 2015, trots en fortsatt besvärlig marknad för olja och gas-relaterade tjänster. Driftsresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) på 279 miljoner DKK var 91 miljoner DKK över resultatet från samma period året innan. Driftsmarginalen utgjorde 5,2 procent och vad därmed 1,7 procentenheter högre än första halvåret av 2015. Koncernens resultat före skatt var 142 miljoner danska kronor jämfört med 82 miljoner DKK för samma period 2015. Ramböll har nu 13 200 medarbetare i 35 länder, varav 1 750 i Sverige.

− Vi har levererat ett väsentligt bättre resultat under det första halvåret av 2016 än under samma period förra året. Jag är glad över att vi under de senaste 12 månaderna har kunnat leverera det bästa driftsresultatet (EBITA) i företagets historia, trots besvärliga förhållanden på marknaden. Förhållandena på olja och gas-marknaden och ännu okända konsekvenser av Brexit skapar emellertid osäkerhet och risker framöver som vi arbetar målmedvetet för att motverka. Med ett starkt kundfokus förväntar vi oss fortsatt tillväxt under andra halvan av 2016 och en god vinst för året som helhet, säger Jens-Peter Saul, koncernchef för Ramböll.

− I Sverige är marknaden rekordstark och vår verksamhet fortsätter att gå mycket bra. Under årets första sex månader ökade vi vår omsättning med tio procent jämfört med samma period 2015. Det innebär att vi följer upp vårt all time high-resultat för 2015 med vårt bästa halvårsresultat någonsin, och vi förväntar oss ett fint årsresultat även i år, säger Bent Johannesson, VD Ramböll Sverige.

En global ledare inom grön energi
Det tillfredställande halvårsresultatet för koncernen kan härledas till goda resultat i de nordiska verksamheterna och för affärsenheten Energi, ett tydligt bevis på att Ramböll har säkrat ett starkt fotfäste på den globala marknaden för grön energi.

Under det första halvåret av 2016 säkrade Ramböll flera framträdande projekt världen över, speciellt inom den gröna energi-sektorn. Bland de vunna projekten finns design av en av Kinas största vindkraftpark med havsbaserad vindkraft som kommer bestå av 100 turbiner med en kapacitet på 400 megawatts, vilket motsvarar runt 350 000 hushålls konsumtion. I England har Ramböll fått i uppdrag att vara rådgivare i konverteringen av Lynemouths kraftverk från kol till biomassa, vilket kommer reducera CO2-utsläppen från verket med 90 procent.

I Sverige arbetar Ramböll med flera stora projekt, bland dem utbygganden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby, Roslagsbanans nya depå i Molnby samt flera sjukhusprojekt, bland dem Nya Sjukhuset i Malmö och Universitetssjukhuset i Linköping.

I USA ska Ramböll hjälpa New York med stadens viktiga insats för klimatanpassningar och hantering av översvämningar till följd av skyfall. Detta genom en best practice-studie som kommer ligga till grund för kommande stadsplanering.

I Danmark har Ramböll fått uppdrag värt hundratals miljoner danska kronor i samband med byggandet av laboratorier och produktionsanläggningar för läkemedelsindustrin.

Utöver det öppnade utbygganden av London-museet Tate Modern i juni. Ramböll har arbetat i flera år med att hjälpa till att förverkliga den arkitektoniska visionen för museet, som är ett av de mest besökta konstgallerierna i världen.

Källa: Ramböll

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

Per Högdin blir projektchef för Telestaden

Per Högdin blir projektchef för Telestaden