Så här kommer Göteborgs nya kulturhus se ut

Efter prekvalificeringen våren 2016 återstod fyra arkitektteam som gick vidare och fick utforma varsitt förslag på gestaltningen av kulturhuset och det omgivande torget. Förslagen ställdes först ut på Bergsjöns bibliotek och sedan på Stadsbiblioteket under december-februari, men upphovsmännen har varit hemliga då det har rått sekretess under hela tävlingstiden.

Juryn har under några månaders tid läst in sig på de olika förslagen och prövat dem mot utvärderingskriterierna i tävlingsprogrammet. Till arbetet har det även knutits ett brett urval av referensgrupper, bland annat har det hållits tre öppna möten där förslagen har presenterats och diskuterats. Efter att ha vägt förslagen mot varandra har juryn enhälligt kommit fram till att bidraget ”Kulturkorgen” från Sweco Architects bäst uppfyller de krav och önskemål som formulerats för kulturhuset.

Beslutet offentliggjordes vid en prisutdelningsceremoni på Bergsjöns bibliotek under fredagsförmiddagen. Juryns ordförande, Higabs fastighetsutvecklingschef Fredrik Davidsson, läste upp motiveringen:

Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlande mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen.

Nu går projektet in i en ny fas med projektering och därefter upphandling av entreprenör. Byggstart för det nya kulturhuset beräknas till 2018.

 

Källa: Higab

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg