Serneke planerar börsnotering på Nasdaq Stockholm

Serneke Group AB offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. 

Ola Serneke, VD, grundare och styrelseledamot för Serneke
”När jag startade Serneke var visionen att skapa en rikstäckande entreprenad- och projektutvecklingskoncern. Sedan dess har vi, alla medarbetare i Serneke, tillsammans och målmedvetet arbetat utifrån den visionen. Med avstamp i en tydlig affärsplan fokuserade vi tidigt på att vinna större uppdrag, vilket har varit väsentligt för att bli den dynamiska och snabbväxande koncern vi är idag. Vi erbjuder samma trygghet och kunskap som marknads­ledarna, men med mer energi, ett större engagemang och ett modernare synsätt.

Jag vill rikta ett tack till alla medarbetare, varav många redan är aktieägare, som möjliggjort Bolagets utveckling. Nu passerar vi snart en viktig milstolpe i Sernekes utveckling genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm. Vår erfarenhet, i kombination med spännande tillväxtmöjligheter framöver, gör att vi ser med optimism på framtiden som noterat bolag.”

  • Nasdaq Stockholm har beslutat att godkänna Sernekes ansökan om notering av aktierna, under förutsättningar att sedvanliga villkor uppfylls
  • Bolagets VD, grundare och huvudägare Ola Serneke samt Bolagets näst största aktieägare Lommen Holding AB har, på vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för sammantaget motsvarande cirka 50 miljoner kronor
  • Erbjudandet omfattar huvudsakligen nyemitterade aktier som riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige
  • Bolaget avser att använda nyemissionslikviden för att möjliggöra fortsatt tillväxt genom främst organisk tillväxt kompletterat med selektiva förvärv
  • Fullständig information avseendet Erbjudandet kommer att finnas tillgängligt i prospektet som förväntas offentliggöras omkring den 14 november 2016
  • Första handelsdag på Nasdaq Stockholm beräknas till omkring den 24 november 2016

Källa: serneke

Relaterade artiklar

Arcona bygger ny passivhusskola i Knivsta

Arcona bygger ny passivhusskola i Knivsta

Stort rivningsuppdrag av HSB Stockholm

Stort rivningsuppdrag av HSB Stockholm

Ny detaljplan för 1 600 bostäder och tunnelbana i Järfälla

Ny detaljplan för 1 600 bostäder och tunnelbana i Järfälla

NCC finalist till årets Digital Disruptor i cirkulär ekonomi vid World Economic Forum

NCC finalist till årets Digital Disruptor i cirkulär ekonomi vid World Economic Forum