Skanska renoverar George Washington Bridge i New York, USA, för USD 452M, cirka 3,9 miljarder kronor

Skanska har tecknat avtal med Port Authority of New York and Jersey för att renovera och ersätta stödstrukturer samt uppgradera George Washington Bridge i New York, USA. Kontraktet är värt USD 452M, cirka 3,9 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2017.

Skanska kommer att byta ut bärkablar, stag och skyddshöljen, renovera och installera avfuktningssystem för huvudkablar och deras förankringar samt ersätta gångbanor och byta ut räcken mot staket. Projektet omfattar också att bygga anslutande strukturer för gångbanor, ersätta vägbelysning samt att installera belysning för gångbanor,

Projektet har påbörjats och förväntas vara slutfört under 2025.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

 

Källa: Skanska

Relaterade artiklar

Midroc renoverar Glasobelisken på Sergels Torg

Midroc renoverar Glasobelisken på Sergels Torg

Skanska renoverar Olympiastadion i Helsingfors, Finland, för EUR 156M, cirka 1,5 miljarder kronor

Skanska renoverar Olympiastadion i Helsingfors, Finland, för EUR 156M, cirka 1,5 miljarder kronor

Skanska renoverar Olympiastadion i Helsingfors, Finland, för EUR 156M, cirka 1,5 miljarder kronor

Skanska renoverar Olympiastadion i Helsingfors, Finland, för EUR 156M, cirka 1,5 miljarder kronor

NCC och Botkyrkabyggen fick en delad första plats när Årets bästa renoveringsprojekt 2017 utsågs

NCC och Botkyrkabyggen fick en delad första plats när Årets bästa renoveringsprojekt 2017 utsågs