Skogskvarteren – en förebild för miljösmart byggande

Det av Titania nybyggda bostadsområdet Skogskvarteren, som är en del av Arninge-Ullna i Täby, kommer uppmärksammas av kända nyhetsredaktioner i höst. Det som rönt intresse, förutom områdets slående arkitektur och generella fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, är det ovanliga tilltaget att placera växthus på hustaken – en klimatsmart lösning som tagits fram tillsammans med den kända arkitektbyrån SandellSandberg.

Om bostadsområdet Skogskvarteren

Skogskvarteren är indelad i tre områden och är första etappen i Täby kommuns långsiktiga plan för att skapa fler bostäder i det expansiva Arninge-Ullna. Det första området, med 109 bostäder uppdelade på radhus, så kallade ”townhouse” och flerbostadshus, har Titania byggt.

Området rönte redan i ett tidigt stadium stor uppmärksamhet och bostäderna sålde slut långt innan beräknat. En av de största anledningarna till det stora intresset runt Skogskvarteren är som sagt det fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, i kombination med intressant arkitektur, som är en del av Titanias koncept vid alla större nyproduktioner.

Mer konkret innebär detta fokus att vi har minimerat miljöbelastningen genom energibesparande installationer och effektiva system för t.ex. uppvärmning. Vi har dessutom använt oss av ekologiskt hållbara byggmaterial som t.ex. trä, i stor utsträckning.

Den ekonomiska hållbarheten i Skogskvarteren åstadkoms bland annat genom yteffektivt byggande vilket ger många möjlighet att bo och verka i området. Utformningen av området och bostäderna är anpassad för att locka många att både vilja bo och vistas i Skogskvarteren. Bebyggelsen tillsammans med omgivningarna, med närhet till både köpcenter, vägförbindelser, friluftsaktiviteter och värdefulla kulturmiljöer, erbjuder upplevelser för alla.

Som ytterligare ett led i att skapa en socialt hållbar miljö har Titania, tillsammans med arkitektbyrån SandellSandberg, tagit fram moderna hus med varierande utformning. Färgpaletten är inspirerad av gamla tiders slamfärgade fasader med röda, vita och svarta inslag, samtidigt som interiörerna är modernt ljusa och öppna. Husen följer naturligt markens höjdskillnader och genom att bygga energisnålt hålls både driftkostnader och miljöbelastningen nere.

Om växthusen

Den av de många intressanta arkitektoniska detaljerna i Skogskvarteren som väckt störst uppmärksamhet är de växthus som man valt att placera uppe på husens tak. Trots utmaningarna med att koppla två klimatzoner till varandra och att få de färdigglasade växthusen på plats med hjälp av lyftkran valde man denna lösning på grund av de stora miljömässiga vinsterna. Genom att integrera växthusen med de underliggande bostäderna skapas ett gemensamt ekosystem där växterna fungerar som husets gröna lunga och rensar luften från koldioxid och skadliga partiklar samtidigt som de alstrar syre. Dessutom skapar växthusen goda förutsättningar för en bättre miljö generellt genom att de boende ges möjlighet till självförsörjning. På så vis uppmuntrar man till en miljösmart livsstil, samtidigt som man sparar värdefull trädgårdsyta.

Förutom att växthusens placeringar är vettiga ur ett hållbarhetsperspektiv så bidrar de till att förhöja bostädernas estetiska värde och trivselfaktor. Med arkitekt Thomas Sandells egna ord: ”Att se kräftskivan i det upplysta växthuset en sen augustinatt gör all vår möda värd.”.

Denna typ av stadsodling och hållbar stadsplanering är trender som håller på att växa sig allt starkare. Utmärkande för dem är fokusen på lokal produktion, minskad naturresursförbrukning och minskat koldioxidutsläpp.

Förhoppningsvis är dessa trender här för att stanna. Cirka 80 % av all odlingsbar yta på jorden är redan utnyttjad (källa: Plantagon). Detta tillsammans med den stora, globala, befolkningsökningen bildar en ekvation som är svår att få ihop. Lösningen på detta är stadsodling och symbiotiska system, som fungerar på små men effektivt utnyttjade ytor.

På växthustaken i Skogskvarteren kan man odla året om. Det finns värmeelement som kan kopplas på och glasen i växthusen kan öppnas vid behov. Titania hoppas att dessa växthus ska ge inspiration till liknande projekt och på så vis vara en del i att skapa en ihållande trend av ekologiskt hållbart byggande.

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg