Styrelsen i NCC kompletteras med Angela Langemar Olsson

Valberedningen föreslår att Angela Langemar Olsson väljs in i NCC:s styrelse som därmed föreslås bestå av åtta ledamöter. Angela Langemar Olsson föreslås till nyval medan Birgit Nørgaard, Viveca Ax:son Johnson, Ulla Litzén, Carina Edblad, Geir Magne Aarstad, Mats Jönsson och Tomas Billing (ordförande) föreslås för omval.

Valberedningen i NCC föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår nyval av Angela Langemar Olsson.

Angela är Senior Investment manager i Nordstjernan AB. Hon har under femton år varit CFO på Nordstjernan AB. Tidigare var hon även koncerncontroller på Hufvudstaden AB och Assistant Controller på Swedish Match AB. Hon är vidare styrelseledamot i WinGroup AG. Angela Langemar Olsson är född 1970 och civilekonom från Handelshögskolan.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter: ordförande Tomas Billing (ledamot sedan 1999, ordförande sedan 2001), Geir Aarstad (ledamot sedan 2017), Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2014), Carina Edblad (ledamot sedan 2014), Mats Jönsson (ledamot sedan 2017), Ulla Litzén (ledamot sedan 2008) och Birgit Nørgaard (ledamot sedan 2017).

– Vi är mycket glada över att kunna föreslå Angela Langemar Olsson som ny ledamot i NCC:s styrelse. Angela har en gedigen erfarenhet av redovisning, ekonomistyrningsfrågor och finansiering efter 15 år som CFO på Nordstjernan, en viktig kompetens för NCC, säger Viveca Ax:son Johnson, ordförande i valberedningen.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman den 8 mars 2018.

Årsstämman kommer att hållas den 11 april 2018 kl. 16.30 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm.

Källa: NCC

Relaterade artiklar

Niklas Sörensen är ny VD för Ramböll Sverige

Niklas Sörensen är ny VD för Ramböll Sverige

Mall of Scandinavia öppnar första året med ett rekord

Mall of Scandinavia öppnar första året med ett rekord

Skyltmax.se – gör det enkelt att designa skyltar!

Skyltmax.se – gör det enkelt att designa skyltar!

Förändringar i Skanskas Senior Executive Team och ny Business Unit President för Skanska Sverige

Förändringar i Skanskas Senior Executive Team och ny Business Unit President för Skanska Sverige