Tiunda skola och förskola klar för inflyttning

Nu är Tiundaskolan i Uppsala klar och entreprenaden godkänd. Vi har varit många inblandade i det tre år långa projektet, och tillsammans hållit både tidplan och lyckats minska ursprungskostnaden med ca 30 mkr. I måndags slogs portarna upp till skolan där inbjudna fick möjlighet att ta en förhandstitt på de nya lokalerna. Till hösten flyttar 800 barn och elever in i sin nya skola, som inte bara har ljusa fina lokaler utan också energieffektiva lösningar och en ny pedagogisk utformning.

Arbetet med den nya skolan har pågått under tre års tid där både miljö- och framtidsperspektivet varit viktigt. Med hänsyn tagen till de krav och behov som vårt föränderliga och digitala kunsskapssamhälle innebär, har stort fokus legat på den pedagogiska hållbarheten, som har fått styra både den exteriöra och interiöra utformningen.

Lokalerna är utformade utifrån modern pedagogik, där traditionella klassrum och korridorer ersatts av arbetslagsarenor av olika storlekar, utrustade för ett flexibelt arbetssätt. Även utemiljön har en pedagogisk funktion som ska inspirera till lek och rörelse, men också kunna användas för undervisning utomhus. Skolgården har många användningsområden med bl.a. klättervägg, konstgräsplan och olika sittytor, som också övriga Uppsalabor ska kunna nyttja utanför skoltid.

Innovativt, hållbart och miljövänligt

Den nya Tiundaskolan är dimensionerad för totalt 1000 barn och elever, och inrymmer bland annat bibliotek, idrottshall, storkök och lokaler för fritidsverksamhet.

– Tack vare en effektiv partneringprocess med transparenta inköp, tydlig ekonomisk styrning, bra planering och en samlad organisation har vi tillsammans skapat en flexibel, ytsmart och hållbar skola som står klar i tid. Att kostnaden blev ca 30 miljoner mindre än budgeterat, visar på att partnering är framtidens sätt att jobba i byggprojekt. Jag känner mig glad och stolt över projektet, och till alla inblandade vill jag säga: Bra jobbat!, säger Karl Sköld, projektchef på ByggDialog.

Genom ett nytt hållbarhetsperspektiv har skolan idag flera energibesparande lösningar. Bland annat anpassas ventilationen automatiskt efter hur många som vistas i lokalerna. Byggnaden är också försedd med solceller och saltvattenbatterier som kan lagra solenergin, en ny och innovativ teknik som beräknas täcka 12 procent av den totala energiförbrukningen, och som Uppsala kommun är först i Skandinavien med att använda. Tiundaskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad silver och energiklass guld.

 

Källa: Tiundaskolan

Relaterade artiklar

NCC byggstartar skolor i växande Nacka

NCC byggstartar skolor i växande Nacka

Arcona bygger ny passivhusskola i Knivsta

Arcona bygger ny passivhusskola i Knivsta

NCC bygger ny skola i Flen

NCC bygger ny skola i Flen

NCC bygger förskolor i Halmstad

NCC bygger förskolor i Halmstad