Tyréns har vunnit prestigeuppdrag i Förbifart Stockholm

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har vunnit prestigeuppdraget att projektera ljusgestaltningen i Förbifart Stockholm. Uppdraget omfattar ljusgestaltningsarbete av de konstverk som ska finnas i tunnlarna, samt belysningstekniskt konstruktionsarbete. Förbifart Stockholm klassas som ett av de största pågående infrastrukturprojekten i Sverige och Trafikverket har förutom högt satta mål gällande säkerhet och hållbarhet, även stilistiskt höga krav. Stor vikt kommer därför att läggas vid att få estetik och teknik att fungera som en sammanhängande helhet.

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har nyligen inlett ett samarbete med Trafikverket. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 7 MSEK och avser ljusgestaltning av samtliga konstverk i tunnlarna i Förbifart Stockholm, samt belysningstekniskt konstruktionsarbete. I uppdraget ingår även en leverans av 3D-modeller av den färdiga lösningen med hjälp av VR-teknik. Förbifart Stockholm är ett av de största infrastrukturprojekten i Sveriges historia och beräknas att vara klart 2026. Då ska också Tyréns uppdrag vara slutfört och konstverken av Backa Carin Ivarsdotter, Ebba Bohlin och Bigert & Bergström vara upplysta för trafikanter som kör genom tunnlarna.

– Tyréns har en gedigen kompetens inom gestaltningsbelysning och stor erfarenhet av komplexa tunnelprojekt såväl som att samarbeta med konstnärer, säger Christoffer Meier avdelningschef för el, tele och data på Tyréns. Vår arbetsgrupp spänner över flera discipliner och karaktäriseras av deras mångsidiga kompetens vad gäller både estetik och teknik. Detta vet vi är avgörande för att kunna omsätta gestaltningskoncepten till genomtänkta tekniska anläggningar med både säkerhet, hållbarhet och estetik i fokus.

Förbifart Stockholm kommer att sträcka sig från Kungens Kurva i söder via Sätra, Kungshatt, Lovö, Vinsta, Lunda, Hjulsta till Häggvik i norr. Den arkitektoniska gestaltningen av tunnlarna är uppdelad i två delar, dels det konstnärliga uppdraget och dels det tekniska uppdraget. Gestaltningsbelysningen ska både passa in och skapa mervärden för tunnelmiljön. Samtidigt ska belysningen fungera rent visuellt med övriga installationer och vara en del av väg- och tunnelarkitekturen samt skapa trygghet.

– Vi kommer att lägga stort fokus vid att få förbifartens ljusgestaltning att passa in i det större sammanhanget där hänsyn kommer att tas till platsens specifika förutsättningar, omgivning och miljö. Detta kommer i ett tidigt skede visualiseras genom våra realistiska 3D-modeller. 3D- och VR-visualiseringen kommer attanvändas som ett kommunikationsverktyg genom hela projektet där våra lösningars positiva effekter kommer att presenteras.

 

Källa: Tyréns

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg