Tyréns i storsatsning på Malmö sjukhusområde

Tyréns har i uppdrag av Region Skåne att vara med och hantera nybyggnationen av nya vårdbyggnader för Malmö sjukhusområde. Tyréns är även med och utvecklar de offentliga utemiljöerna runt Malmö sjukhusområde. Allt beräknas stå klart vid årsskiftet 2023-2024 och totalt investerar Region Skåne 12,2 miljarder kronor för att ge skåningarna ett toppmodernt sjukhusområde i Malmö som också har stor flexibilitet inför utvecklingen i sjukvården.

Malmö sjukhusområde har funnits sedan sekelskiftet 1800-1900. Men sjukvården förändras med nya vårdmetoder och arbetssätt samt en ständig ökning av vårdvolymer och patientbesök. Nya vårdmetoder är dessutom ofta kopplade till ny utrustning och utveckling av medicinsk teknik. Kraven höjs på effektivitet och tillgänglighet. För vårdens byggnader medför utvecklingen frekventa ombyggnationer och ibland till- och nybyggnader.

Tyréns uppdrag omfattar konstruktion av vårdbyggnaderna och de omkringliggande gatorna och transportvägarna. Tyréns och White arkitekter har tillsammans fått uppdraget att utforma park- och grönområdena inom sjukhusområdet. Detta innebär att Tyréns ska anpassa ytorna till de olika funktioner sjukhuset vill ha i de samutnyttjade områden som finns. Vården, människans hälsa och stadens integrering är viktiga aspekter och något vi måste ta tillvara på. Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till är arbetsmiljöriskerna under både bygg- samt drifttiden.

Något som genomsyrat arbetet med Malmösjukhus är kravet på flexibilitet. Sjukvården utvecklas kontinuerligt och de byggnader som byggs idag ska kunna möta behov och förväntningar även i framtiden.

– Flexibiliteten framträder tydligast i det faktum att vi utformar byggnaderna som skalbyggnader, enkla att anpassa till morgondagens förändrade krav, berättar Niels Bailleul, konstruktör på Tyréns.

På de nedre våningsplanen har vi exempelvis byggt så att vartenda utrymme klarar vikter på 1 ton per kvadratmeter. Det ska exempelvis kunna stå en MR-kamera eller tunga installationsanordningar var som helst. Vi har även anpassat stomsystemet och har ett system med bärande pelare och balkar i stället för bärande väggar. Vi har också byggt med en rumshöjd mellan 4,5 och 6 meter från golv till underkant på bjälklaget. Innertaket kommer förstås att ligga lägre men på detta sätt finns utrymme för de installationer som behövs.

En stor sjukhusombyggnad innebär också stora påfrestningar under byggtiden. Vården och viktiga funktioner som transporter och installationer måste fungera hela tiden. Det blir även viktigt att anpassa sig till de befintliga ledningar som finns. De måste fungera under byggtiden och en del ska även fungera i framtiden. Dessutom ska nya ledningar anpassas till det befintliga ledningsnätet men också till exempel klara framtida översvämningsrisker med fördröjningskrav.

– Vi är förstås stolta och glada över att få ansvaret för ett uppdrag med sådan komplexitet och omfattning, säger Niclas Linderoth, uppdragsansvarig från Tyréns. Jag tror att det kommer att bli väldigt bra. Det nya och ombyggda sjukhuset kommer bland annat att ha fler enkelrum för patienterna för att förhindra smittspridning, en sammanhållen operationsavdelning och bättre uppdelning mellan planerad vård och akut vård. Nybygget ska både ge patienterna bästa möjliga vård och ge vårdpersonalen förbättrad arbetsmiljö.

 

Källa: Tyréns

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg