Tyréns projekterar utbyggnaden från två till fyra järnvägsspår mellan Lund – Arlöv

Trafikverket har handlat upp konsortiet NCC och Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL) i en totalentreprenad för att bygga ut Södra stambanan från två till fyra spår mellan Lund och Arlöv. Tyréns kommer att ansvara för delar av bygghandlingsprojekteringen till konsortiet.

Entreprenaden består av att bygga två provisoriska järnvägsspår med full standard på sträckan Hjärup till Arlöv som ska användas under tiden utbyggnationen pågår. Därefter ska fyra nya spår byggas på delsträckan Flackarp till Arlöv där järnvägen bland annat får en ny utformning och kommer att sänkas ner i marken cirka fem kilometer av sträckan med en övertäckning i Åkarps samhälle. Det finns dessutom en option att bygga sträckan Lund-Flackarp.

– Södra stambanans fyrspårsutbyggnad är ett av de största infrastrukturprojekten i regionen de kommande åren och vi är såklart både glada och stolta över att få vara med, säger Anders Dannqvist, affärschef på Tyréns.

Utbyggnaden av delsträckan Flackarp – Arlöv kräver att det byggs två stycken fem kilometer långa provisoriska järnvägsspår md full standard genom Hjärup och Åkarp. De provisoriska spåren behövs för att kunna bygga det nya fyrspåret som på dessa fem kilometer ska sänkas ner med som mest sex meter genom Åkarp. I Åkarp kommer den nya anläggningen att överdäckas på en cirka 400 meter lång sträcka. Nya nedsänkta stationer byggs i Hjärup och Åkarp.

Stationen i Burlöv byggs ut till en pendlarstation där byte ska kunna ske mellan Pågatåg och Öresundståg. I projektet ingår också ombyggnad av ett antal korsande vägar. Den stora utmaningen i projektet är att tågtrafiken på Södra stambanan måste fungera under hela byggtiden. För delsträckan Lund – Flackarp har konsortiet en option på att bygga även denna del. Utbyggnaden av den 3 kilometer långa sträckan från Ringvägen till Flackarp kommer i huvudsak att ske genom att de nya spåren byggs parallellt med de befintliga.

Uppdraget utförs i samverkan med Trafikverket och konsortiet. Byggstart sker nu under hösten 2017 och projektet beräknas vara färdigställt 2024.

Bakgrund
Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för såväl internationella som nationella transporter. För att klara en fortsatta ökning av tågtrafiken, och för att öka punktligheten, måste hela sträckan mellan Malmö och Lund byggas ut till fyra spår. Södra stambanan ingår i Trans European Network (TEN) som är det europeiska nätet för höghastighetsjärnvägar för gränsöverskridande transporter.

 

Källa: Tyréns

Relaterade artiklar

Rekordtunnel i Norge

Rekordtunnel i Norge

Järfälla plats för nya idéer inom samhällsbyggnad

Järfälla plats för nya idéer inom samhällsbyggnad

Bostadssituationen för Linköpings studenter ljusnar!

Bostadssituationen för Linköpings studenter ljusnar!

Bravida förvärvar Nilssons Elektriska AB i Kristianstad

Bravida förvärvar Nilssons Elektriska AB i Kristianstad