Unik metod för sprängningarna vid Södersjukhuset

Under sommaren 2016 genomförs markarbeten som förberedelse för den nya vårdbyggnad som ska uppföras i projektet Framtidens SÖS. De 150 schemalagda sprängningarna genomförs med ”extrem försiktighet” av hänsyn till patientsäkerheten.

– I det projekt vi driver vid SÖS har vi mycket ovanliga och höga krav på oss att hålla nere vibrationerna när vi spränger, berättar Valid Hatami, projektledare på Locum.

– Vi arbetar i nära samarbete med särskilt känsliga vårdverksamheter för att skapa trygghet. Det vi gör bland annat genom fasta sprängtider, mötesserier och kunskapsutbyte genom studiebesök och föreläsningar.

Sommarens sprängningsarbeten görs i en extremt känslig miljö med många pågående verksamheter. För att minimera störningarna och upprätthålla en hög patientsäkerhet tillämpas ”extremt försiktig sprängning”. Så här går det till:
1) Området där det ska sprängas sågas av genom vajersågning för att skapa en ”luftbarriär” och därmed dämpa vibrationerna. Erfarenheterna visar att vibrationerna kan minskas med 60-70 %.
2) Elektroniska sprängkapslar med hög tidsprecision används vilket gör att två salvor inte kan detoneras samtidigt.
3) Fler hål borras vilket gör att varje sprängning blir liten med mindre mängd dynamit i varje hål.
4) Så kallad differentierad laddning tillämpas. Detta innebär att man delar sprängmängden och detoneringen görs med 2 – 3 olika tändare med en viss tidsfördröjning.

– Som lekman kan man uppfatta detta som ”en smäll” när det istället är cirka 30 elektronisk styrda detonationer med tidsförskjutning under några få sekunder, säger Valid Hatami.

Under sprängningsarbeten har projektet bevakning och uppföljning på vibrationerna. Sprängningarna görs enligt fast schema som skapar förutsägbarhet. Ett SMS skickas till projektledningen om en vibration är större än 50 % av tillåtet värde. Varje utfall analyseras noggrant och återkopplas till kommande sprängningar.

– Vår ambition är att genom denna unika metod säkra en bra produktionstakt samtidigt som vi stör verksamheterna minimalt, säger Peter Fristedt, projektchef på Locum.

Markarbetena för vårdbyggnaden beräknas resultera i sprängmassor som det behövs 1000 lastbilstransporter för att forsla bort. Vårdbyggnaden ska stå klar 2019 och bland annat rymma cirka 150 vårdplatser i form av enkelrum med eget badrum.

 

Källa: Locum

Relaterade artiklar

Woody Bygghandel officiell partner till Gothia Cup

Woody Bygghandel officiell partner till Gothia Cup

Ny VD för Byggmaterialindustrierna

Ny VD för Byggmaterialindustrierna

Svenskt Tenn visar närproducerad design i utställning i höst

Svenskt Tenn visar närproducerad design i utställning i höst

Certex lanserar - Bygg ditt eget fallskyddskit

Certex lanserar - Bygg ditt eget fallskyddskit