Vasabron blir färdig i juli

En stor del av den tidigare entreprenörens spontkonstruktion var så bristfällig att den måste göras om från grunden. Detta försenar rekonstruktionen av Vasabron med ytterligare fem månader.

– Vårt fokus är att bygga klart Vasabron så snabbt det går utan att tappa kvalitet, säger Ove Sikén, projektledare på trafikkontoret Göteborgs Stad

Kompletterande geotekniska undersökningar har visat att en stor del av den spontkonstruktion – stålbalkar nedslagna i Vallgraven för att skapa en torrlagd grop att arbeta i – som gjordes av den tidigare entreprenören måste göras om från grunden.

Det var denna och andra brister samt flera förseningar som fick Göteborgs Stad att i mars i år häva kontraktet med den tidigare entreprenören. När en ny entreprenör – den nuvarande – sedan kunde upphandlas var förhoppningen att den nya bron skulle kunna vara på plats i februari 2019.

De senaste månaderna har trafikkontoret tillsammans med den nya entreprenören jobbat intensivt med tidplanen för broprojektet. Till exempel har arbete pågått även på kvällar, nätter och helger de senaste veckorna, för att snabba på grundläggningen av den nya bron. Detta arbete med att pressa tidplanen kommer att fortsätta genom hela projektet. Trots det beräknas Vasabron bli färdig först i juli 2019.

Så når du innerstaden

– Vi har genom hela projektet haft stort fokus på att det ska vara fortsatt enkelt att ta sig till och från Göteborgs innerstad. Precis som tidigare går det att köra bil över Vallgraven på nästa bro västerut som är Viktoriabron och den vägen nå området runt Västra Hamngatan och Kungstorget, säger Ove Sikén på trafikkontoret.

Rekonstruktionen av den anrika Vasabron innebär att stora delar av den ursprungliga bron ska bevaras och vissa av dessa moment tar extra tid. Till exempel ska alla stenar från den gamla bron först tas bort och märkas upp noga för att sedan kunna monteras tillbaka på exakt samma plats igen. Även grundläggningsarbetet är tekniskt komplicerat, inte minst på Vallgravens insida mot Grönsakstorget där det i marken finns rester av den ursprungliga 1600-talsstaden Göteborg.

Här finns en mer omfattande text – i form av frågor och svar – om Vasabron.

Kort om Vasabron

  • Byggdes över Vallgraven 1906-1907 och förbinder Göteborgs innerstad med Vasastaden
  • Ritades av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen som även ritat Vasakyrkan
  • Sveriges mest bevarade bro i jugendstil och en av Göteborgs paradbroar
  • Rekonstrueras nu med målet att återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende
  • Den nya bron kommer att bli något bredare och klara tyngre transporter

Källa: Göteborgs stad

Relaterade artiklar

​Chalmers får WSBE2020 - global konferens för hållbart byggande

​Chalmers får WSBE2020 - global konferens för hållbart byggande

Ny fabrik ska möta Engcons ökade efterfrågan

Ny fabrik ska möta Engcons ökade efterfrågan

Serneke skriver avtal med Trollhättan Tomt AB

Serneke skriver avtal med Trollhättan Tomt AB

Rekrytering och utbildning i fokus för Swecon på Load up North 2017

Rekrytering och utbildning i fokus för Swecon på Load up North 2017