Vinden har vänt på bostadsmarknaden

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att köparna fortfarande har övertaget på bostadsmarknaden i Sverige. Dock har köparnas fördel minskat både på riksnivå och i samtliga segment jämfört med december. Mäklarna rapporterar om fler besökare på visningarna men fortsatt viss avvaktande inställning hos spekulanterna.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 426 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,71 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,25 när samma fråga ställdes i december. Fördelen för köpare minskar alltså vilket gäller både på riksnivå och samtliga segment.

  • Både siffrorna och vad mäklarna säger nu efter de första stora visningshelgerna visar en tydlig förändring jämför med innan årsskiftet. Det är överlag fler folk på visningarna och viljan att komma till avslut i bostadsaffären har ökat. Samtidigt finns fortfarande en viss oro kvar och en relativt stor grupp är fortfarande avvaktande och väntar på tydligare signaler vart marknaden är på väg, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Skärpt amorteringskrav kan påverka

Om drygt en månad införs det skärpta amorteringskravet i Sverige. Det kan vara en anledning till förändringen på marknaden och den ökade viljan att göra bostadsaffärer.

  • Att det är fler folk på visningarna verkar gälla på de flesta orter runt om i landet. En anledning, främst på dyrare orter, kan vara det skärpta amorteringskravet som kommer närmare med stormsteg. En viss grupp vill köpa och skriva kontrakt innan första mars. Deras köpvilja skulle möjligen även kunna smitta av sig till andra. Sedan har ju priserna gått ner vilket säkert också bidrar till ökad efterfrågan, säger Johan Engström.

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Segment Jan Dec Okt Aug Juni April Jan
Riks 4,71 4,25 4,96 6,38 6,36 7,31 7,27
Stor-Stockholm 3,2 2,28 2,67 4,61 4,29 5,78 5,8
Stor-Göteborg 3,8 3,28 4,24 6,24 6,71 7,94 7,59
Stor-Malmö 4,62 4,54 5,33 7,11 7,73 8,25 8,67
Större ort 4,6 4,51 5,34 6,87 6,33 8,05 8,09
Mellanstor ort 5,3 4,67 5,89 7,16 6,94 7,68 7,72
Mindre ort 5,7 5,52 6,1 6,95 7,09 7,57 7,49


Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 16-22 januari 2018 och totalt svarade 426 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

 

Källa: Fastighetsbyrån

Relaterade artiklar

Bostadsbyggandet skjuter i höjden

Bostadsbyggandet skjuter i höjden

Bygglovsbesked för HSB brf Kaptenens 99 lägenheter i Limhamns Sjöstad

Bygglovsbesked för HSB brf Kaptenens 99 lägenheter i Limhamns Sjöstad

Skanska hyr ut 840 kvadratmeter i Sthlm New Creative Business Spaces till spelutvecklare

Skanska hyr ut 840 kvadratmeter i Sthlm New Creative Business Spaces till spelutvecklare

Sveriges dyraste adresser - uppemot miljoner

Sveriges dyraste adresser - uppemot miljoner