Wallenstam får markreservationer för nyproduktion av bostäder vid Lagerströmsplatsen och Hovås Lyckhem

Igår fattades beslut om att Wallenstam får två markreservationer, en vid Lagerströmsplatsen och en i Hovås Lyckhem. Båda markreservationerna har positivt planbesked men vissa frågor återstår att utreda i detaljplanearbetet. Markreservationen vid Lagerströmsplatsen erhålls tillsammans med Balder och Tornet. Totalt sett omfattar de båda markreservationerna en bostadsproduktion om cirka 325 lägenheter.

– Vi ser fram emot att vara med och bidra till fler nya bostäder till Göteborg och ser mycket positivt på båda markreservationerna, nu hoppas vi på en smidig detaljplaneprocess för att kunna starta byggnationen inom en snar framtid, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam.

Markreservationen vid Lagerströmsplatsen omfattar för de involverade byggherrarna totalt cirka 200 bostäder på mark på ömse sidor av Norra Gubberogatan, i gränsområdet mellan stadsdelarna Gårda, Olskroken och Lunden.

Tillsammans med Balder och Tornet har Wallenstam tidigare lämnat in en projektidé som omfattar en överdäckning av E6:an och Västkustbanan för att kunna knyta samman Gårda och Olskroken med tät stadsbebyggelse, vilket skulle innebära ytterligare bostäder. I dagsläget är inget beslut fattat i frågan men den kommande detaljplanen vid Lagerströmsplatsen anser vi ska ta hänsyn till möjligheten för en överdäckning i samarbete mellan exploatörer, staden och staten i en framtida etapp.

För markreservationen i Hovås Lyckhem, Askim äger kommunen cirka hälften av marken inom det område som eventuellt kan bli aktuellt för detaljplaneläggning och exploatering. Markreservationen här omfattar cirka 125 bostäder i flerbostadshus.

En förutsättning i båda markreservationerna är det avtal som Wallenstam har tecknat med Fastighetskontoret om att lämna ett antal lägenheter i ordinarie bostadsbestånd för kommunens arbete med att klara bostadsanskaffningen för nyanlända.

– Utöver positiva besked i markreservationerna känns det för oss både viktigt och bra att fortsatt kunna bistå i kommunens viktiga arbete med att lösa boendesituationen för nyanlända genom befintligt bostadsbestånd, vilket vi redan är igång med sedan en tid tillbaka, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam.

 

Källa: Wallenstam

Relaterade artiklar

Midroc bygger 38 nya bostadsrätter i Trelleborg

Midroc bygger 38 nya bostadsrätter i Trelleborg

Peab bygger bostadsrätter på Kålgårdsområdet i Jönköping

Peab bygger bostadsrätter på Kålgårdsområdet i Jönköping

Riksbyggen ingår samarbetsavtal med JM Entreprenad

Riksbyggen ingår samarbetsavtal med JM Entreprenad

Nyproducenterna anpassar priserna till nytt marknadsläge

Nyproducenterna anpassar priserna till nytt marknadsläge