Wästbygg bygger bostäder i Malmö

Wästbygg AB får förnyat förtroende av MKB Fastighets AB och ska nu bygga 82 hyresrätter i kvarteret Holmastycket.

Det nya kvarteret ska uppföras mitt i utbyggnadsområdet Elinegård, som ligger i direkt anslutning till kalkbrotten mellan Limhamn och Hyllie.
– Det känns riktigt roligt att fortsätta samarbetet med MKB. Vi håller just nu även på att uppföra Kv. Skotsteken 1 med 169 hyresrätter tillsammans, säger Henrik Hopp, regionchef på Wästbygg AB.

Kv. Holmastycket 6, utvecklat i samarbete med Projektengagemang, består av två huskroppar. Vitputsad fasad med indragen översta våning är några av karaktärsdragen för byggnaderna. En stor del av det ena hustaket kommer att förses med biotoptak, med syfteatt öka den biologiska mångfalden.

Projektet har byggstart omgående och färdigställande av den första etappen planeras till december 2019.

 

Källa: Wästbygg

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för cirka 520 miljoner kronor

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

ABK bygger 48 nya bostäder på Österäng

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus