White arkitekter vill utveckla citykvarter till Lunds nya mötesplats!

White arkitekter är ett av tre arkitektkontor som lämnat förslag på hur kvarteret Galten i centrala Lund ska utvecklas.

Whites förslag Gränderna – en mötesplats i Lund – skapar ett naturligt komplement till stadens nuvarande stadskärna och förlänger dess stråk av butiker, aktiviteter och matupplevelser. En ny biograf kommer att inhysas i en av de totalt sju nya byggnaderna och förslaget är utformat så att kvarteret öppnas upp och kopplas samman med Mårtenstorget och den existerande bebyggelsen runt torget.

– Vårt förslag tar hänsyn till den befintliga cityhandeln och utvecklar den – och bidrar till ett nytt attraktivt och spännande bostadskvarter mitt i Lunds stadskärna, säger Maud Karlström, arkitekt på White arkitetekter i Malmö.

– I det sistnämna har vi fokuserat på att skapa bostäder som tilltalar såväl barnfamiljen och pensionärsparet som studenten och gästforskaren, fortsätter hon.

White arkitekter har valt att arbeta med tegel, ett tåligt och hållbart byggmaterial som smälter in med stadens befintliga byggnader. Gröna husfasader och takterrasser är viktiga och angelägna inslag i det nya kvarteret när staden nu förtätas.

Genom att införa bilpooler till de planerade bostäderna skapas bra förutsättningar för de boende att utveckla sin hållbara livsstil och kommer innebära att behovet av boendeparkeringar kommer att minska. Cykelparkeringarna i området ska prioriteras för både dem som bor där och de som reser kollektivt – allt för att förenkla vardagslivet för pendlare och förbättra förutsättningarna till en mer hållbar livsstil. Medan biografen kommer att placeras i centrum av det nya kvarteret planeras busstationen att förläggas i tomtens södra hörna.

Kvarteret Galten är tomten mitt inne i centrala Lund där bland annat Lunds busstation för regionbussarna idag huserar och som ligger söder om Mårtenstorget.

Uppdraget har gjorts i samarbete med trafikspecialister hos Sweco och handelsstrategerna Boys don´t cry.

I december avgörs vilket förslag som går vidare.

 

Källa: White arkitekter

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg