White ritar fyra bostadskvarter i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal åt Skanska Nya Hem

White har vunnit det parallella uppdraget för att rita Skanska Nya Hems delområde i Pedagogen Park. Tillsammans skall vi fortsätta att utveckla förslaget parallellt med detaljplaneprocessen för Pedagogen Park.

– Vårt förslag är väl genomarbetat och presenterar en stadsmässig bostadsbebyggelse, med gedigna material omgivna av luftiga gröna gårdar och med fokus på långsiktig hållbarhet. Kombinationen av olika storlekar på hus i kvartersstrukturen gör området utvecklingsbart, säger ansvarig arkitekt Åsa Askergren.

Aktuellt delområde i Pedagogen Park består av fyra bostadskvarter med en kombination av lamellhus och punkthus. De fritt placerade volymerna öppnar sig mot kvällsljuset i väster och bryts upp för bästa dagsljushantering.

Kvarteren genomsyras av fokus på långsiktig hållbarhet, ett område med gedigna material och mycket grönt.

Teamet bakom det vinnande förslaget bestod utöver Åsa Askergren av Maria Hult, Stina Hillinge, Erik Hedborg, Samuel Michaëlsson, Matilda Eklund och Tania Sande Beiro.

 

Källa: White

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg