Geotekniker – ett viktigt yrke vid nybyggnationer

En fast grund att stå på är något som krävs för alla större byggnationer. Det är där som en skicklig geotekniker kan bidra med en udda men ovärderlig kunskap.

Ord som geotekniker och markmekanik kan låta svåra och konstiga. Men beskrivningen är ganska enkel och lätt att förstå. För en geotekniker arbetar helt enkelt med det som marken består av och hur marken påverkas av faktorer som tyngd, fukt/vatten och tidsaspekter. 

Det är av en geotekniker som du kan få veta om marken du står på är i tillräckligt gott skick för att kunna bygga hus på. Eller annat som exempelvis vägar, broar och vindkraftverk. Allt som behöver den där fasta punkten att stå på. Och dessutom en fast punkt som kommer att hålla sig i gott skick under många år framöver, trots väder och vind och andra inslag.

Anlita en geotekniker

Som ämne är geoteknik något som först kan låta enkelt och därefter känns mycket avancerat och svårt. Arbetet som geotekniker handlar om att göra en hel del mätningar och att därefter kunna använda de mätningarna till att skapa en bild av markens sammansättning och förutsättningar. Något som tas i beräkning när det gäller typ av byggnation och vilken grundläggning som krävs.
En geotekniker arbetar med det som finns här och nu. Men det handlar lika mycket om att göra beräkningar som tar hänsyn till hur marken kommer att se ut om tio, femtio, hundra år. Och att även se hur byggnationen i sig kommer att förändra marken.