Kolfiberförstärkning ger lång hållbarhet 

Hur kan man förändra en byggnad och få den anpassad för en annan typ av verksamhet? Handlar det om att man exempelvis vill addera ett nytt våningsplan eller om att förändra på ett sätt som innebär förändringar i den bärande konstruktionen så har man ett tufft jobb framför sig. I synnerhet om det också handlar om att man måste förändra i ventilationen, i olika rör och i de ledningar som löper på insidan av en huskropp. 

Men, idag behöver det faktiskt inte innebära samma stora, tunga projekt som det en gång gjorde. Genom en kolfiberförstärkning så kan man skapa och förändra en byggnad på ett smidigare sätt – utan att göra avkall på funktion eller bärighet. 

Kolfiberförstärkning innebär även lägre kostnader – och erbjuder en överlägsen hållbarhet. Detta innebär en revolution i branschen där man kan förändra – och förstärka! – i befintliga byggnader på ett mer effektivt och enklare sätt. 

Kolfiberförstärkning innebär ett enklare jobb 

En kolfiberförstärkning bygger på att man använder rullar av kolfiber som placeras vid exempelvis balkar och pelare. Banden av kolfiber blir ett perfekt komplement till den befintliga armeringen – och den täta sammansättningen gör att man också får en lösning som klarar av en enorm belastning och enorma tyngder. 

Ska man ge ett råd i denna fråga så handlar det om att välja rätt partner. Tekniken med kolfiberförstärkning är relativt ny – och få företag kan, med gott samvete, säga att de till fullo behärskar den. 

Genom att välja ett företag som har lång vana, som kan visa upp goda referenser från tidigare projekt och som använder sig av kolfiber och produkter som testats under skarpa förhållanden så säkerställer du att du också får de fördelar som en kolfiberförstärkning innebär. Således: det är ett riktigt bra val – men det kräver också speciella kunskaper. Lägg tid på att hitta rätt partner! 

Brandisolering av nya och gamla fastigheter

Nya fastigheter brandisoleras i samband med att man bygger dem. Men man kan även brandisolera äldre fastigheter med gott resultat. Här kommer några tips.

På nya fastigheter planerar man brandisoleringen redan på ritstadiet. På så vis får man ett så bra brandskydd som möjligt. Men det går även att brandisolera äldre fastigheter med gott resultat. I Sverige är det lag på att stora byggnader där det vistas många människor, som exempelvis sjukhus och skolor, måste vara brandisolerade. 

Brandisolering är en billig försäkring och även småhusägare kan få sina fastigheter brandisolerade. Framförallt är det bärande väggar och genomföringar som bör isoleras så att de står emot brand bättre. Fast det är viktigt att komma ihåg att brandisolering och brandtätning alltid ska anpassas efter fastigheten och eventuellt också verksamheten.

Viktigt att man kontrollerar brandisoleringen efter en renovering

Det finns företag som är specialiserade på brandisolering, exempelvis brandisolering.nu. De kan göra en analys av byggnaden och ta fram förslag på passande åtgärder som förhindrar brand och rökgaser från att spridas. Framförallt är det rörledningar och ventilation som går genom hela byggnaden som behöver brandtätas. Men även väggar och tak som tillsammans bildar brandceller måste åtgärdas.

Det är viktigt att känna till att om man renoverar och exempelvis drar nya rör genom en vägg måste man även se över brandisoleringen. Det är lätt att glömma bort detta och därför är det också lag på att man med jämna mellanrum måste låta en expert besiktiga fastigheten och kontrollera att brandcellerna är intakta.