Brandisolering av nya och gamla fastigheter

Nya fastigheter brandisoleras i samband med att man bygger dem. Men man kan även brandisolera äldre fastigheter med gott resultat. Här kommer några tips.

På nya fastigheter planerar man brandisoleringen redan på ritstadiet. På så vis får man ett så bra brandskydd som möjligt. Men det går även att brandisolera äldre fastigheter med gott resultat. I Sverige är det lag på att stora byggnader där det vistas många människor, som exempelvis sjukhus och skolor, måste vara brandisolerade. 

Brandisolering är en billig försäkring och även småhusägare kan få sina fastigheter brandisolerade. Framförallt är det bärande väggar och genomföringar som bör isoleras så att de står emot brand bättre. Fast det är viktigt att komma ihåg att brandisolering och brandtätning alltid ska anpassas efter fastigheten och eventuellt också verksamheten.

Viktigt att man kontrollerar brandisoleringen efter en renovering

Det finns företag som är specialiserade på brandisolering, exempelvis brandisolering.nu. De kan göra en analys av byggnaden och ta fram förslag på passande åtgärder som förhindrar brand och rökgaser från att spridas. Framförallt är det rörledningar och ventilation som går genom hela byggnaden som behöver brandtätas. Men även väggar och tak som tillsammans bildar brandceller måste åtgärdas.

Det är viktigt att känna till att om man renoverar och exempelvis drar nya rör genom en vägg måste man även se över brandisoleringen. Det är lätt att glömma bort detta och därför är det också lag på att man med jämna mellanrum måste låta en expert besiktiga fastigheten och kontrollera att brandcellerna är intakta.