Elektriker i Falun tog hand om disken

Många tror att det är billigare att diska för hand än att använda diskmaskin. Men en elektriker i Falun berättade för Anna att det inte riktigt stämmer.

Det var när elektrikern Anna kom hem till Anton och bytte ut de vanliga lysknapparna mot dimmers som han fick lära sig något nytt. De hade diskuterat elen och elpriserna samt vilka saker man kunde göra för att spara el. Då hade elektrikern berättat att handdisk definitivt inte var billigare än att ha en ny energisnål diskmaskin. Men att det var något som många hade lärt sig att det inte stämde.

Det hade varit en sanning för honom så länge han kunde minnas, så han hade blivit helt tagen av den nya kunskapen. Anna hade förklarat att de nya diskmaskinerna var mycket energisnåla. Hon hade förklarat att allt det varmvatten som användes vid handdisk var betydligt dyrare. Det var så han började förhöra sig om hon kunde hjälpa honom att skaffa och installera en diskmaskin.

Installation bokades med elektriker

Elektrikern hade förklarat vikten av att ha en auktoriserad elektriker när man skulle installera en diskmaskin i Falun. Numera kunde man göra flera installationer på egen hand så länge som man gjorde det fackmannamässigt även om man inte var utbildad. Anton försäkrade henne om att han inte hade någon tanke på att göra installationen själv då han hade tummen mitt i handen och visste att det aldrig skulle bli bra.

Han beställde både diskmaskinen och jobbet av den elektriker i Falun som han nu tänkte att han kände. Elektrikern beställde tvättmaskin och en vecka senare kom hon för att installera den. Det var den bästa investering han gjort, medgav skulle. Det var himmelsk att slippa diska. Och då Anna installerade den behövde han aldrig oroa sig för att något skulle gå på tok.