Golvslipning av kulturmärkta hus  Stockholm

När man ska renovera eller återställa kulturmärkta hus i Stockholm krävs det att man går varsamt fram. Golvslipning är en av de åtgärder som godkänns.

När man bor i ett kulturmärkt hus är det inte tillåtet att göra förändringar som gör att det kulturhistoriska värdet minskar. Om golven är slitna eller skadade kan man ändå slipa dem för att få fram en ny fräsch yta. Ett nyslipat golv är lättare att hålla rent och höjer värdet på bostaden.

En del äldre hus har stått tomma eller varit utan skötsel i många år och då kan trägolvet ha skadats. Det fantastiska med trägolv är att de låter sig slipas flera gånger utan att förlora sin karaktär. Med varsam efterbehandling kan det kulturhistoriska värdet öka istället för att minska genom en golvslipning.

Vänd dig till en etablerad firma när du vill ha hjälp med golvslipning

När du vänder dig till ett etablerat företag som arbetar med golvslipning i Stockholm får du både hjälp med själva arbetet och med förslag på vilken typ av efterbehandling som lämpar sig bäst för ditt golv. Såpa och lut är exempel på gamla metoder att behandla trägolv och de används än idag.

Som privatperson har du alltid rätt till rotavdrag på det arbete som utförs i ditt hem. När det gäller golvslipning är det en stor fördel eftersom den största kostnaden ligger i själva arbetet. När du vänder dig till en seriös golvslipningsfirma, exempelvis www.stockholmsgolvslipning.nu, får du en offert på arbetet och en tidsplan för hur det kommer att genomföras.