Mögelsanering i Stockholm med modern teknik

Om fukt tränger in i källaren, kan du förr eller senare få problem med mögel. Ta hjälp av en firma som behärskar teknik för mögelsanering i Stockholm. 

En olycka kommer aldrig att vara ensam. Om du exempelvis känner av dålig lukt i din källare tränger förmodligen oinbjuden fukt in i huset, vilket i sin tur kan göra att mögel sprider sig. Vi vet alla att mögel är farligt för hälsan och kan ge upphov till allergier, astma och andra kroniska sjukdomar.  

Förutom i källaren kan fukt- och mögelproblem uppstå på flera ställen i ett hus. Våtrum som tvättstuga och badrum är lömska ställen där mögel gärna vill vistas. Ett ventilationssystem kan också vara dimensionerat i underkant och inte dra ut ånga från en dusch tillräckligt effektivt. Sådana problem uppkommer ibland då badrum byggs om och där ett badkar ersätts med dusch. 

Den som bor i ett hus känner inte alltid av mögeldoften på egen hand. Lukten kommer successivt och näsan har en tendens att vänja sig. Då är det bra att ha goda och uppriktiga vänner som försiktigt vågar nämna att de känt av mögellukt i sina kläder när de kommit hem efter ett besök. 

Mögelsanering i Stockholm och dränering

Din familjs olika medlemmar använder källaren för vinterförvaring av sommarkläder. En vacker vårdag ska kläderna lämna sitt mörker och luftas i ljumma vårvindar. När kläderna plockas in i huset luktar de fortfarande unket. Visst går de att tvätta och bli väldoftande men det finns ett underliggande problem.

Du misstänker att fukt tar sig in i källarväggarna och att lukten kommer från mögel. För att lokalisera problemet tar du först kontakt med ett företag som kan utreda fuktproblem. I nästa steg kontaktar du en firma som sysslar med mögelsanering i Stockholm. Företaget använder sig av effektiva bekämpningsmedel som i grunden innebär att pH-värdet blir basiskt. Mögel klarar inte att leva i pH-värde över 10.

Parallellt med mögelsanering anlitar du en firma som gräver runt ditt hus. Källarväggarna täcks med dräneringsmatta och schaktet fylls igen med dränerande singel. Åtgärderna gör att vattnet från regn och smält snö leds via nylagda dräneringsrör till dagvattenbrunnen i gatan.