Finns det regler för bergvärme i Stockholm?

Det är inte bara att borra ett hål och stoppa ned värmeslingor när man ska installera bergvärme i Stockholm. Det finns en lång rad regler att förhålla sig till.

Bergvärme har vunnit alltmer i popularitet i Stockholm de senaste åren. Många villaägare vill kapa sina energikostnader genom att plocka sin värme från jordens inre istället för att bränna olja eller använda elnätet. I Stockholm regleras dock installation och användning av bergvärme av ett flertal juridiska aspekter, vilket kan vara bra att känna till innan installationen.

För att installera en bergvärmepump krävs i regel tillstånd från kommunen. Det kan också krävas bygglov för arbetet, lite beroende på fastighetens läge och omfattningen av arbetet som ska utföras. Exakt vilka arbeten som krävs för att installera bergvärme i en viss fastighet kan leverantören av bergvärmen svara på.

Borrning för bergvärme kan behöva godkännas av grannarna

För att installera en bergvärmepump i Stockholm är det klokt att anlita en certifierad installatör, inte minst för att säkerställa att installationen uppfyller gällande lagar och regler. Det är också viktigt att säkerställa att installerad bergvärme inte har negativa effekter på omgivningen eller grannarna. Ofta kan det behövas ett skriftligt godkännande för borrningen från ägarna till närliggande hus. 
 Andra juridiska frågor som relaterar till installation av bergvärme i en villa handlar om inköpet av pumpen. Självklart ska man läsa igenom utförlig information gällande garanti, retur- och ångerrätt för bergvärmepumpen. Det är viktigt att sätta sig in i samtliga regelverk när man installerar bergvärme som privatperson. Dessa kan skilja sig åt från stad till stad och dessutom förändras över tid. Din bergvärmeinstallatör vet vad som gäller för närvarande i Stockholms stad.