Vad är egentligen injektering?

Få människor har ordentlig koll på vad ordet ‘injektering’ betyder. När kan man ha nytta av injektering och vart ska man vända sig för att hitta ett proffs?

Det finns många termer gemene man har relativt dålig koll på. Ord som de flesta helt enkelt aldrig använt och därför inte vet vad de betyder. Många av dessa svåra ord hör ihop med specifika yrken. Ofta är det bara den som jobbar med detta yrke som till fullo vet vad begreppet innebär. 

Injektering är ett sådant ord som inte alla personer kan redogöra för. Vad är egentligen injektering och när används det? Kan vem som helst syssla med injektering eller kräver det någon form av utbildning? Och vart vänder man sig egentligen om man behöver hjälp med just injektering?

Så fungerar injektering 

Injektering går ut på att fylla igen sprickor och håligheter i betongkonstruktioner. Konstruktioner som befinner sig under marknivå tenderar att skadas av exempelvis vattentryck eller andra påfrestningar. När detta händer finns det risk att konstruktionen blir instabil. 

En skadad konstruktion av betong blir lätt både rostig och fuktskadad. I värsta fall gör detta att konstruktionen inte klarar av samma sorts belastning som den en gång byggdes att hålla för. Med injektering kan dock betongkonstruktionen oftast lagas och på så vis återställas till sitt ursprungsskick. Men det krävs att man utreder varför skadan uppkommit och kollar upp vidden av skadan innan man gör en injektering, annars finns det risk att liknande bekymmer uppkommer igen. 

Injektering med hjälp av epoxi och polyuretan

Det finns olika sätt att utföra injektering. Väljer man att inte helt fylla igen sprickan som bildats i betongen kallas det för att enbart försegla sprickan. När en fyllningsmassa placeras i hela sprickan och på så vis fyller ut den kallas metoden för injektering. Konstruktionen blir då åter helt tät.

Man kan använda olika material vid injektering. Populära varianter är exempelvis flytande polyuretan och epoxi. En del firmor arbetar även med cementinjektering. Eftersom lagningen måste bli stark krävs det att injekteringen görs med riktigt bra material som tål en hel del och som håller länge.